Bruk av fyrverkeri

Når det gjelder bruk av fyrverkeri er dette søknadspliktig, og man må søke tillatelse fra både brannvesenet og politiet. Unntaket er på nyttårsaften. Det er gitt en generell tillatelse til å bruke godkjent fyrverkeri mellom fra 31. desember klokken 18.00 til 1. januar klokken 02.00.

Slik bruker du fyrverkeri trygt | Sikkerhverdag

Salg av fyrverkeri

Virksomheter som ønsker å selge fyrverkeri i klasse II og III må søke om tillatelse fra brannvesenet. Tillatelsen gjelder salg fra et bestemt utsalgssted, og salgstiden i vår region er i tidsrommet 27. desember til 31. desember. Søknadsskjema skal fylles ut av ansvarlig søker som representerer og er ansatt i virksomheten. Søknadsfristen er 1. mai, og søknader mottatt etter 1. mai vil ikke bli behandlet.

Informasjon og faktaark | Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (dsb.no)