Statens helsetilsyn beskriver fint hva kommunene skal kunne legge til rette for til pårørende med særlig tyngende omsorgsoppgaver

Filmen og deler av beskrivelsene er her hentet fra Statens Helsetilsyn