Navn Telefon dagtid Telefon etter arbeidstid
Alta legevakt, øyeblikkelig hjelp 78 45 75 30 116 117
Barnevernet 78 45 53 26 453 96 908
Psykisk helse (08.30 - 15.00) 957 74 969   
Vakttelefon vei, vann og avløp 78 45 50 00 917 34 466
Vakttelefon bygningsdrift Oppveksts- og administrasjonsbygg 78 45 50 00 482 18 414
Vakttelefon bygningsdrift Helsebygg   909 72 559
Veterinærvakt* 78 43 58 66 415 67 246
Leder for kriseledelse i Alta kommune 481 01 562 481 01 562


Nødnummer

Brann 110
Politi 112
Lege 113

 

*Se nærmere informasjon om veterinærvakt her