Barn- og ungetjenesten - 78 45 53 25

Barn og unge og Alta kommune gir ulike støttetiltak til barn, unge og familier, se utfyllende mer under Støttetiltak

Felles kontaktinformasjon til PP-tjenesten, helsestasjonen og barneverntjenesten;

Telefon: 78 45 53 25 / 453 96 908 (barnevernets vakttelefon)

Epost: postmottak.barnogunge@alta.kommune.no

Åpningstider:

08:00 – 16:00

08:00 – 15:00 (sommertid)

Se også Tiltaksvifte for Oppvekst og kultur 

Tiltaksviften skal være til hjelp både for de som er ansatte i tjenesten, og også for barn og unge, og deres familier, slik at de har et sted de kan få samlet informasjon.

Utekontakten - 481 74 508 og Huset - 970 03 379

Utekontakten

Utekontakten driver oppsøkende arbeid på ungdoms fritid og har målgruppen alle unge i Alta mellom 13 og 19 år

Tjenesten er gratis

Kontaktinformasjon;

Besøksadresse: Ungdommens hus

​Telefon: 481 74 508

E-post: utekontakten@alta.kommune.no

Snapchat: utekontakt1alta

Huset

Visjon: «Huset skal legge til rette for en meningsfylt fritid for barn -og ungdom på deres egne premisser»

Huset har kafe, biljard, bordtennis, to dansesaler, øvingsrom for musikk, lydstudio, verksted, medieutstyr, møterom, med mer

Gratis utlån til ungdom i aldersgruppen 13-20 år

Kontaktinformasjon; 

Besøksadresse: Skoleveien 14, 9512 Alta

Facebook: https://www.facebook.com/husetalta/

Åpningstid kafe:

Mandag til torsdag kl 14:00 - 21:00

Fredag til lørdag kl 15:00 – 22:00

Søndager – utvalgte søndager er forbeholdt 7. klassinger

Huset har egen nøkkelkortordning for de som bruker øvingsrommene og møtelokaler, nøkkelkort virker kl 08:00 (14:00) - 23:00, 365 dager i året

Helsestasjon og skolehelsetjenesten - 78 45 53 25

Helsestasjonen

Helse- og omsorgstjenester fremme helse og søke å forebygge sykdom, skade og sosiale problemer. Dette skal blant annet skje ved opplysning, råd og veiledning

Åpen helsestasjon hver mandag kl 12:00 – 15:00 med tilbud om å snakke med helsesykepleier. Mulighet for målinger vekt, lengde og hodeomkrets. Ingen timebestilling.

Drop-in tilbud hver tirsdag kl 13:30 – 15:00 med tverrfaglig tilstedeværelse. Muliget til å snakke med fagpersoner fra helsestasjon, pp-tjeneste, barnevernet og tiltaksteamet.

Kontaktinformasjon;

Besøksadresse: Parksenteret 2. etg inngang rett ved rulletrappa

Telefon: 78 45 53 25

E-post: Postmottak.BarnogUnge@alta.kommune.no

 

Skolehelsetjenesten

Helsesøster har tilstedeværelse på alle skoler på faste dager

Elever følges opp av helsesøster i skolen med råd og veiledning, samtaler, undervisning, samarbeid med foreldre, lærere m andre samt henvisninger etter behov

Ta direkte kontakt med skolen eller med Barn og ungetjenesten på 78 45 53 25

Helsestasjon for ungdom - 406 22 473

Helsestasjon for ungdom

På helsestasjon for ungdom jobber helsesykepleiere, jordmødre og leger.

Vi kan tilby:

Helse- og omsorgstjenester fremme helse og søke å forebygge sykdom, skade og sosiale problemer. Dette skal blant annet skje ved opplysning, råd og veiledning.

Konkrete tilbud er blant annet:

• Helsekonsultasjoner

• Samtaler

• Smittevern

• Prevensjonsveiledning

• Råd og veiledning

Målgruppen er ungdom i alderen 13 - 24 år

Kontaktinformasjon;

Ungdom har åpningstid på onsdager fra kl. 14:30 - 18:30

Telefon i åpningstiden: 406 22 473

I sommerferien kontaktes sentralbordet på telefon: 78 45 53 25

E-post: Postmottak.BarnogUnge@alta.kommune.no

Barnevernet - 78 45 53 25

Barneverntjenesten

Alle som jobber i barnevernet har taushetsplikt, og ansatte jobber tett opp mot barn, foreldre og hjelpeapparat

Barnevernet ønsker å hjelpe familier, og å gi rett hjelp til rett tid 

Barneverntjenesten mottar bekymringsmeldinger fra private, offentlige instanser, samt fra foreldre og barn/ungdom

Barn og/eller familier kan selv søke hjelp hos barneverntjenesten, og trenger ikke melde inn en bekymring
 

Kontaktinformasjon;

Postadresse: Barn og ungetjenesten v/barnevernet, postboks 1403, 9506 Alta

Besøksadresse: Markveien 26, 9510 Alta

Telefon: 78 45 53 25

Barnevernets akuttnummer: 453 96 908

Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111 (gratis)