Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Pårørende med særlig tyngende omsorgsarbeid

pårørende med særlig tyngende omsorgsoppgaver

Illustrasjonsfoto Linda Kristin Suhr

Alta kommunes Helse- og Sosialtjeneste står ansvarlig for tilbudet som finnes og ytes til omsorgspersoner med særlig tyngende omsorgsoppgaver. Våre ulike tjenester her finnes under Tilrettelagte tjenester.

Kravet om at omsorgsarbeidet må være særlig tyngende betyr at det må være mer fysisk eller psykisk belastende enn vanlig omsorgsarbeid, og/eller innebære mye nattearbeid eller avbrudd i nattesøvn, og omsorgsarbeidet må strekke seg over tid og gjelde mange timer i måneden. Om du har rett til avlastningstiltak beror derfor på mange faktorer som må ses under ett. Det er den kommunale omsorgstjenesten som tar stilling til om du får avlastningstiltak og i hvor stor grad. Avlastning kan bli sett i sammenheng med andre typer tjenester du får som virker avlastende.

Om du har spørsmål ifht særlig tyngende omsorgsoppgaver ta direkte kontakt med kommunens Servicesenter ved kommunens helsetjeneste tlf: 78 45 54 31

Aktuelt