Informasjon om serien

Det kan være mye å tenke på når man skal parkere og avdeling for parkering hos Alta kommune har derfor laget serien de kaller «parkeringsskolen». Dette er for å gjøre det enklere for folk og for å svare på en del spørsmål som ofte går igjen.

– Vi ser at mange er usikre på for eksempel skilt og det kan være vanskelig å vite hva som defineres som parkering. Derfor tenker vi at denne artikkelserien kan komme godt med, sier leder for parkering Jon-Vegar Nilsen.

På Alta sentrum er det cirka 700 kommunale parkeringsplasser, inkludert langtidsparkering på P12. Det er flere måter å betale parkering på, og det er forskjellige soner. Kort fortalt - ikke bare enkelt for alle. 

– Det er også ergelig når man har gjort feil og får bot - derfor håper vi at denne serien kan være til god hjelp, sier Nilsen.

Oversikt over parkeringsplasser i Alta sentrum. Alle parkeringssonene merket med P er kommunale plasser.

Kart over parkeringsplasser på Alta sentrum

Illustrasjons på parkering

1. Når er bilen parkert

«Jeg har ikke parkert, jeg sitter enda i bilen» er et uttrykk som brukes ofte i ulike sammenhenger. Men har du egentlig allerede parkert i det du stanset bilen?

Her får du vite definisjonen på når bilen er parkert eller ikke

 

2. Hva betyr P-skiltene?

Det er mange forskjellige P-skilt og det er ikke alltid like enkelt å huske hva de betyr. I andre del av parkeringsskolen forsøker vi å forklare det på en enkel måte.

Parkeringsskilt på 1-2-3

Tredje avsnitt i serien kommer fredag 3. februar.