Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Velferdsteknologi

Velferdsteknologi er teknologisk assistanse som bidrar til økt trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse, mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet, og styrker den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsevne. Velferdsteknologi kan også fungere som teknologisk støtte til pårørende og ellers bidra til å forbedre tilgjengelighet, ressursutnyttelse og kvalitet på tjenestetilbudet.

Alta kommune har tatt i bruk velferdsteknologi på sykehjem, i hjemmetjenesten, omsorgsboliger og tilrettelagte boliger

Bruk av velferdsteknologi skal bidra til at pasient/bruker skal kunne bo lengst mulig i eget hjem ved å øke egenmestring og trygghet. Pasienter på sykehjem og i omsorgsbolig vil kunne oppleve større trygghet og bedre oppfølging. For tjenesten vil bruk av velferdsteknologi kunne gi en bedre arbeidshverdag for de ansatte.

Aktuelt

null

Egenandeler for opphold i institusjon

Det er egenandeler for opphold i institusjon. Her gis en oversikt over hva som er betalingspliktig, informasjon om langtidsopphold, etteroppgjør og sl...