Vurderingen av hvilken skole som er elevens nærskole skal ta utgangspunktet i avstand til skolens fra elevens bosted, men også andre forhold skal vurderes. Andre forhold er blant annet trygge skoleveier, søskentilhørighet, samlede nærmiljøer, kapasiteten på skolen eller særlige individuelle hensyn.

Les mer i Forskrift om skolemønster i Alta kommune

Kart over opptaksområder