Opplæring på samisk- samisk som 1. språk

Samisk som førstespråk er for elever som har samisk som morsmål. Elever med samisk som morsmål har egen læreplan i norsk: norsk for elever med samisk som førstespråk.

På Komsa skole er det egne klasser fra 1.-7. trinn som følger Kunnskapsløftet Samisk, det vil si at elevene får all undervisning på samisk

Ved overgang til ungdomsskole tilbys det undervisning på samisk ved Alta ungdomsskole fra 8.-10. trinn. Disse klassene har deler av sin undervisning sammen med en norskspråklig klasse. 

Opplæring i samisk- samisk som 2. språk og 3. språk

I Alta Kommune tilbys det undervisning i samisk 2 og samisk 3 ved nesten alle grunnskoler i Alta.

Samisk som andrespråk består av tre læreplaner:

  • Elever som velger samisk som andrespråk, samisk 2, starter oftest med samisk i 1. klasse, eller tidlig i 2. klasse. 
  • Elever som velger samisk som andrespråk, samisk 3, starter oftest med opplæring i samisk underveis i grunnopplæringen.  Denne planen er nivåbasert, slik at elever fra ulike trinn kan følge samme nivå.
  • Elever som velger samisk som andrespråk, samisk 4, er elever som velger å starte med opplæring i samisk når de begynner i videregående. 

Elever med samisk som andrespråk følger ordinær læreplan i norsk, men er fritatt fra opplæring i skriftlig sidemål.