Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Reguleringsplaner under utarbeidelse

KORT FORTALT

  • Den som skal lage en reguleringsplan skal alltid informere de som har eiendommer i området.

  • Huseiere skal alltid informere eventuelle leietakere og andre som har rettigheter i tilknytning til eiendommer innenfor planområdet.

  • Alle kan si sin mening når kommunen eller andre starter opp arbeidet med en reguleringsplan.

 

Si din mening når arbeidet starter 

Du har størst mulighet for å påvirke utformingen av planen dersom du gir innspill når planarbeidet starter.

Du skal sende dine innspill til den som utarbeider planforslaget. Det kan være både kommunen og private firma.

Frist for å gi innspill er vanligvis seks uker fra den dato planoppstart varsles per brev til berørte, og i avisen.

 

Disse planene er under utarbeidelse

Dette er en liste på planer som har vært varslet. De er ikke lagt i en spesiell orden, og er i forskjellige faser i planarbeidet. 

Detaljregulering for Rivarbukt hyttefelt
Detaljregulering for Ulvelvmoen
Detaljregulering for Aspemyra B6
Detaljregulering for Kongleveien 35
Detaljregulering for Lille-Komsa BKS1
Detaljregulering for Camp Alta
Detaljregulering for 26/1/51 Saltvika
Detaljregulering for Amtmannsnesveien 101
Detaljregulering for Langnes industriområde
Detaljregulering for Transfarelv gamle skole
Detaljregulering for Altaveien 204
Detaljregulering for reiselivsanlegg Jansnes
Detaljregulering for Altaparken – Aronnes
Områderegulering for Bossekop
Områderegulering for Lille Skoddevarre
Detaljregulering for Mikkelsnes
Detaljregulering for Saraveien
Detaljregulering for Jordfallet og Raipas
Detaljregulering for reiselivsanlegg i Skaialuft

Nå kan du gi innspill til disse planene:

1