Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Dagsenter

Alta kommune har dagsentertilbud både til personer med demens og for hjemmeboene eldre som har et ønske om sosialt nettverk.

Aspelund dag- og aktivitetssenter er et tilbud til hjemmeboende, som har diagnosen demens. Her tilbys det felleskap med andre mennesker, aktiviteter og avlastning for pårørende. Aspelund er en del av Altagårdshagen og ligger på Elvebakken.

Toppen Seniorsenter er et tilbud for hjemmeboende over 65 år. Her tilbyr vi fellesskap med andre mennesker, musikk, spill og aktivisering. Vi ønsker å medvirke til å skape gode sosiale nettverk, slik at den enkelte pensjonist kan bo lengst mulig hjemme. Toppen er en del av Alta omsorgssenter, som ligger på sentrum.

Målet med dagsenter er å skape trivsel og aktivitet tilpasset hver enkels funksjonsnivå, slik at den enkelte får nytte sine ressurser mentalt og fysisk.

 

Fire bilder som viser eldre på tur med dagsenteret på Altagårdshagen

Aktuelt

null

Egenandeler for opphold i institusjon

Det er egenandeler for opphold i institusjon. Her gis en oversikt over hva som er betalingspliktig, informasjon om langtidsopphold, etteroppgjør og sl...