Hva kan det gis startlån til?

  • Kjøp av bolig.
  • Utbedring og tilpasning av bolig.
  • Oppføring av ny bolig.
  • Refinansiering av dyre lån, dersom det bidrar at husstanden kan bli boende i boligen.
  • Toppfinansiering kan gis i særlige tilfeller der private banker eller husbanken gir grunnfinansiering.

Hvem kan få startlån?

Startlån kan eksempelvis gis til barnefamilier, eldre, personer med nedsatt funksjonsevne eller andre som ikke har bolig eller bor i en uegnet bolig. Startlån gis etter økonomisk behovsprøving, i henhold til Alta kommunes rettningslinjer for tildeling av startlån.

Om du selv har mulighet til å finansiere boligen/tilpasning av boligen, er du ikke i målgruppen for startlån. 

Retningslinjene finner du her:

Retningslinjer Startlån revidert 2016.pdf

Tilskudd

Det kan gis tilskudd når lån ikke er tilstrekkelig for å kunne kjøpe/bygge/tilpasse/beholde bolig.

Tilskudd skal bidra til å kjøpe/bygge/tilpasse/beholde bolig til husstander og personer som har langvarige boligfinansieringsproblemer, og bidra til at vanskeligstilte får et egnet og trygt boforhold.

Tilskudd kan gis når søker har langvarig lav inntekt og ikke er i stand til å betjene fullt lån til å kjøpe/bygge/tilpasse/beholde bolig. 

Tildelingen baseres på en økonomisk behovsprøving.

Tilskudd gis etter økonomisk behovsprøving, i henhold til Alta kommunes retningslinjer for tildeling av tilskudd.

Ved spørsmål eller behov for veiledning, ta kontakt med oss på boligservicekontoret! 

Retningslinjene finner du her:

Tilskudd etablering

Retningslinjer Tilskudd etablering revidert 2016.pdf

Tilskudd tilpasning

Retningslinjer Tilskudd tilpasning revidert 2016.pdf

Hvordan søke startlån og tilskudd

Søknad om startlån og tilskudd må søkes elektronisk. For å søke trenger du bankID.

I søknaden vil det fremkomme hvilken dokumentasjon du må legge ved. Siste tilgjengelige skattemelding vil hentes automatisk fra altinn.

Om du ikke har bankID, eller av andre grunner er forhindret fra å søke selv - ta kontakt med oss på Boligservicekontoret, så hjelper vi deg.

Les mer her: 

https://www.husbanken.no/person/startlaan/verge-eller-mangler-bankid/

Søk startlån her:

https://www.husbanken.no/person/startlaan/