Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Koordinerende enhet, en dør inn

Koordinerende enhet er sektorovergripende og har ansvaret for deg med behov for langvarige og koordinerte tjenester, slik at du opplever helhet og sammenheng i tjenestene. Det kan være både kommunale tjenester, spesialisthelsetjenester eller andre eksterne samarbeidsparter.

Per dato består enheten av Samhandlingskoordinator, Kreftkoordinator og leder for enheten. Koordinerende enhet er en nyetablert funksjon i Alta kommune og er under utvikling.


Hva gjør koordinerende enhet?
Koordinerende enhet skal bidra til å sikre helhetlige og koordinerte tilbud til deg som har behov for tjenester fra flere ulike instanser eller tjenesteområder. Vi kan også være et kontaktpunkt mellom kommunen og helseforetakene i spesialisthelsetjenesten.

Både tjenestemottakere, tjenesteytere og samarbeidspartnere kan kontakte oss. Enheten skal ha oversikt over kommunen sine tjenester, og hjelper deg å få kontakt med de tjenestene som er aktuelle.

Koordinerende enhet skal legge til rette for at du som bruker får medvirke når vi planlegger, utformer, gjennomfører og evaluerer tjenestene dine.

Å se hele familien sitt behov er viktig i alle saker hvor familiemedlemmer har behov for langvarige og koordinerte tjenester. Koordinerende enhet kan være et bindeledd slik at hele familien blir ivaretatt.

Kontaktinformasjon
E-post: jnor@alta.kommune.no
Telefon: 90 24 32 61

Aktuelt