Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Tjenestekontor

Tjenestekontoret er sektorovergripende og har ansvaret for deg med behov for langvarige og koordinerte tjenester, slik at du opplever helhet og sammenheng i tjenestene. Det kan være både kommunale tjenester, spesialisthelsetjenester eller andre eksterne samarbeidsparter.

Tjenestekontoret består av Samhandlingskoordinator, Kreftkoordinator, Barnekoordinator, Demenskoordinator og leder for enheten. Tjenestekontoret er en nyetablert funksjon i Alta kommune og er under utvikling.


Hva gjør tjenestekontoret? 
Tjenestekontoret skal bidra til å sikre helhetlige og koordinerte tilbud til deg som har behov for tjenester fra flere ulike instanser eller tjenesteområder. Vi kan også være et kontaktpunkt mellom kommunen og helseforetakene i spesialisthelsetjenesten.

Både tjenestemottakere, tjenesteytere og samarbeidspartnere kan kontakte oss. Enheten skal ha oversikt over kommunen sine tjenester, og hjelper deg å få kontakt med de tjenestene som er aktuelle.

Tjenestekontoret skal legge til rette for at du som bruker får medvirke når vi planlegger, utformer, gjennomfører og evaluerer tjenestene dine.

Å se hele familien sitt behov er viktig i alle saker hvor familiemedlemmer har behov for langvarige og koordinerte tjenester. Tjenestekontoret kan være et bindeledd slik at hele familien blir ivaretatt.

Avdelingsleder Tjenestekontor
Jorunn Sleveland Nordholm
E-post: jnor@alta.kommune.no
Telefon: 90 24 32 61

Kommunalleder Helse og sosial
John Helland
E-post: john.helland@alta.kommune.no
Telefon: 953 05 062

Nestleder, helse og sosial
Ingunn Torbergsen
E-post: ingunn.Torbergsen@alta.kommune.no
Telefon: 78 45 54 10 / 997 44 393

Fremst: Karina Haus Steinshylla, samhandlingskoordinator. Helena Hykkerud, kreftkoordinator. Anita Kivijervi, barnekoordinator. Nina Karita Eira, demenskoordinator. Jorunn S. Nordholm, leder for koordinerende enhet.

Aktuelt