Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Omsorgsstønad

Omsorgsstønad er stønad til privatpersoner, f.eks. ektefelle eller andre pårørende, som tar seg av særlig tyngende omsorgsarbeid på privat basis.

Formålet med ordningen er å bidra til best mulig omsorg og gjøre det mulig for private omsorgsytere å stå for arbeidet. En privatperson kan få omsorgsstønad for å utføre omsorgsarbeid som er nødvendig på den måten at kommunen ellers hadde måttet ta seg av dette, jf. ovenfor om hva som er nødvendig helse- og omsorgstjenester. Videre er det en forutsetning at den som har hjelpebehovet ønsker at privatpersonen skal stå for hjelpen og mener det er best for en. Kommunen må også vurdere hjelpebehovet slik at hjelp fra privatpersonen er det beste alternativet for brukeren.

For å kunne få stønad må omsorgsarbeidet kunne karakteriseres som særlig tyngende. Det betyr at arbeidet må være av relativt varig art og ha et visst omfang. Det spiller også en rolle for vurderingen, men er ikke avgjørende, om omsorgsarbeidet er forbundet med et visst inntektstap. Samlet betyr dette at det i stor grad beror på skjønn om det innvilges omsorgsstønad og hvor stor den blir.

Hvis det først antas å foreligge en rett til omsorgsstønad, har du imidlertid krav på å få fastsatt hvilket timetall det skal bli betalt for og at det skjer en konkret utmåling av betalingen ut fra en timesats som vanligvis ikke skal være under det lønnet personell får.

Filmen og deler av beskrivelsene er her hentet fra Statens Helsetilsyn

Sist oppdatert 31. januar 2023