Helsepersonell har plikt til å:

  • Avklare om pasienten har barn eller mindreårige søsken
  • Avklare barnas omsorgssituasjon og informasjonsbehov
  • Rådgi og veilede foreldre og andre med foreldreansvar
  • Planlegge og gjennomføre tiltak i samarbeid med foreldrene

Arbeidet med barn som pårørende skal dokumenteres i pasientens journal.

Utfyllende informasjon om barn og unges rettigheter som pårørende finnes på Pårørendesenterets side «Når barn og unge er pårørende» og under "Pårørendes rettigheter" ved Helsenorge.no