Forfallsdato og terminer

Alta kommune sender ut faktura 4 ganger i året.

  • 1. termin (01.01–31.03) forfall 20.03
  • 2. termin (01.04–30.06) forfall 20.06
  • 3. termin (01.07–30.09) forfall 20.09
  • 4. termin (01.10–31.12) forfall 20.11

Du finner grunnlaget for fakturaene dine på Min Eiendom.

Min eiendom gir deg opplysninger om eiendommer du er hjemmelshaver på. Her finnes informasjon om eiendommen og kommunale tjenester tilknyttet eiendommen. "Alt samlet på ett sted - alltid tilgjengelig".

Portalen gir deg oversikt over adresser, matrikkeldata på bygg og eiendom, eiere, heftelser, eiendomsgebyr, eiendomsskatt, kart, vannmåler, septik og renovasjon.

Få faktura hver måned?

Alta kommune tilbyr nå månedlig faktura på kommunale eiendomsgebyr og eiendomsskatt. Minimum e-faktura avtale kreves. Fyll inn nødvendige opplysninger og les mer om månedlig faktura under.

4. terminer i året vil fortsatt være standard fakturering for de som ikke ønsker noen endring. Anbefales for alle eiendommer med årsbeløp under kr. 4000,-.

Alle eiendommer med årsbeløp under kr. 1000,-  vil fra nå av få faktura en gang i året med forfall i mars. Dette gjelder i hovedsak fritidseiendommer med mindre eiendomsskattebeløp.

Dersom du ønsker å få faktura hver måned
Send en skriftlig melding om dette til Alta kommune på postmottak@alta.kommune.no og fyll inn nødvendig informasjon i mailen.

  • Navn/ Fakturamottaker
  • Adresse på eiendom avtalen gjelder
  • Gnr/Bnr på eiendom avtalen gjelder

Det er et minimumskrav at du har e-faktura avtale. Gjerne i kombinasjon med avtalegiro. Dette kan ordnes i nettbank eller ved å kontakte din bank.

Vi registrerer og endrer terminoppsett, du får ikke tilbakemelding på denne e-post.

Bedrifter som mottar EHF kan også få månedlig faktura, vær oppmerksom på at bilagsmengden øker.

Hva gjør jeg med fakturaen for kommunale avgifter/eiendomsskatt ved eierskifte?

Fakturadato styrer hvilken eier vi skal sende faktura til. Den som var tinglyst eier på tidspunktet vi sendte ut fakturaen, er riktig mottaker.

Var du ikke tinglyst eier på fakturatidspunktet, kontakt oss på e-post postmottak@alta.kommune.no

Hvem er ansvarlig for å betale faktura ved eierskifte midt i en termin?

Ubetalte kommunale gebyrer følger eiendommen og overtas derfor av ny hjemmelshaver. Anbefaling; den som mottar faktura i sitt navn betaler, og får refundert deler av beløpet fra gammel /ny eier. Eierskifte oppgjør er en sak mellom gammel og ny hjemmelshaver. Er megler/advokat benyttet vil de kunne bistå.