Det vi trenger er kontaktinformasjon og hvor mange medlemmer dere har under 20 år. Vi trenger ingen vedlegg. 

 

Beløpet fordeles matematisk ut fra hvor mange barn og unge under 20 år, den enkelte forening har som medlemmer. 

 

 

Søknadsfrist 1. april