Beløpet fordeles matematisk ut fra hvor mange barn og unge under 19 år den enkelte forening har som medlemmer.

Ved utfylling av skjema må medlemstall over og under 19 år skrives inn i feltet «Kommentarer til søknad om tilskudd».

I tillegg må siste revidert regnskap, årsberetning og budsjett lastes opp ved søknaden.

Søknadsfrist 1. april