Alta kommune har en egen kommunedelplan for energi, klima og miljø. Denne ble vedtatt i 2017 og skulle gjelde frem til 2022. Vi arbeider med å få i gang rullering av denne planen. Mer info om dette kommer, i mellomtiden kan du finne den gjeldene planen under her.

 

Kommunedelplan for energi, miljø og klima 2018-2022.pdf