Alta kommune har nå en omfattende jobb med å holde de kommunale ledningene frostfrie slik at abonnentene sikres vann og avløp.
De private stikkledningene er abonnentenes ansvar å vedlikeholde. Grensen mellom kommunal ledning og privat ledning er tilkoblingspunktet på kommunal ledning.

Oppfordring til abonnentene dersom vannet blir borte:

1.  Sjekk med naboene om de har vann. Har de vann er det sannsynlig at det er din stikkledning det er feil på.
2.  Dersom du har tinekabel må denne slås på. Noen tinekabler har for øvrig flere trinn (”drift” og ”tining”)
3.  Dersom vannet ikke kommer etter at tinekabelen har stått på en tid bør du vurdere å kontakte rørlegger for å få kontrollert stikkledningen (de hjelper også til med tining).

Dersom det er flere i nabolaget uten vann eller at stikkledningen er kontrollert og funnet i orden er det sannsynlig at kommunens ledning er frosset.
Da ringer du Alta kommune tlf 78 45 50 00.

Hvis ikke annet er angitt eller avtalt, er grensen mellom det private og det offentlige vann- og avløpsanlegget i tilkoplingspunktet på offentlig ledning. 
Ansvarsforholdet er avklart i Standard abonnemetsvilkår for vann og avløp (se figur nedenfor):