Fortsatt har mange en oljetank nedgravd på eiendommen sin som ikke er i bruk. Disse kan medfører fare for forurensing og skal fjernes.

I noen tilfeller er plasseringen av tanken slik at det er vankelig å fjærne den helt. Det kan være at den er under kjellergulv, at det er bygd vindfang, plattinger eller annet over. Er dette tilfelle kan du søke kommunen om dispensasjon til å la tanken bli liggende. Den må da tømmes, vaskes og fylles med sand. Før denne jobben starter må du sende søknad til oss. Klikk på epost lenken til postmottaket så åpnes en epost med mal for søknadsskjema:  postmottak@alta.kommune.no.

 

Har du spørsmål om temaet kontakt atle.skjorestad@alta.kommune.no