Grunnerverver kan tillate tidsbegrenset bruk av kommunal grunn hvor planlagt bruk ikke er i strid med arealplan eller reguleringsplan. 

Ved leie av kommunal grunn skal det betales leiegebyr til riggområde og lagring:

  • Sentrumsareal inntil 50 m² kr. 30,- pr. m² pr. uke
  • Sentrumsareal over 50 m² kr. 20,- pr. m² pr. uke
  • Utenfor sentrum og i distriktet inntil 500 m² kr. 3,50 pr. m² pr. uke
  • Utenfor sentrum og i distriktet over 500 m² kr. 3,- pr. m² pr. uke

Uteservering i sentrum:

  • Inntil 50 m² kr. 20 000.- pr. år
  • Over 50 m² kr. 30 000,- pr. år

 

Nettstasjon, basestasjon, nodehus og lignende kr. 20 000,- som engangssum

Leie uten forhåndsavtale

For bruk av kommunal eiendom faktureres ordinær leiepris inntil 3 år tilbake med et påslag på 2 000 kroner.

Fyll ut Søknad om leie av kommunal grunn.pdf og send til grunnforvalter@alta.kommune.no