gakorivannet sommer
Gakorivannet

Gakorivannet

Nylig opparbeidet badeanlegg. Tilrettelagt med utedo, badebrygge, badeflåte, sandstrand, stupebrett, benker og grillsteder.

Vannet er brådypt de fleste steder. Ferskvann. 

Adkomst: Til fots. Enkel gruset sti opp til badeanlegget. P-plass 400m etter Gakori skole. Fra p-plass er det ca.900 meter til fots opp til vannet. Følg lysløype og skilting. 

 

 

Strand Lathari
Lathari

Lathari

Altas mest populære utfartsområde med utsikt over Altafjorden og mot Russeluft. 

Saltvann. Langgrunn sandstrand og gressletter. Barnevennlig. 

Tilrettelagt med toalett og grillsted tilpasset bevegelseshemmede. Området er også opparbeidet med lekeplasser, sandvolleyball, benker, flere bål- og grillplasser, avfallsdunker og infotavle. 

Adkomst: Gang og sykkelvei langs E6. Det går bybuss nesten helt fram til området. Stor p-plass. Adkomst fra parkeringsplass er tilrettelagt for rullestol. Hele landområdet er flatt og lett tilgjengelig for bevegelseshemmede. 

Det er forbudt å campe av hensyn til sårbar vegetasjon. Forbudet gjelder hele området, også parkeringsplassen. 

Skogvannet
Skogvannet

Skogvannet

Nylig opparbeidet badeanlegg med kano-og badebrygge, strand, grillsted, benker, avfallshåndtering og toalett. Et populært friluftsområde for enkeltpersoner så vel som større grupper. 

Ferskvann. Langgrunt, berg og stedvis sandbunn. Barnevennlig. 

Adkomst: Til fots. Det går bybuss nesten helt frem til tilrettelagt p-plass. Fra p-plass og inn til vannet er det ca. 450 meter til fots eller med sykkel. 

Tollevika[1]
Tollevika

Tollevika

Tilrettelagt med toalett, molok, gapahuk og grillsted.

Saltvann. Rullesteinsfjære og svaberg. Barnevennlig

Adkomst: Til fots. 
Følg Tollevikveien helt til enden nede ved sjøen. Det er ikke tillatt å kjøre ned til området. Opparbeidet p-plass. Det er ca. 150 meter å gå fra parkeringsplassen ned til området. 

Strand sommer Storekorsnes
Sommerdag på Storekorsnes

Storekorsnes

Storekorsnes ligger ca. 60 km fra Alta by mot Nyvoll. Flott sandstrand ved sjø. Barnevennlig. Området er ikke tilrettelagt. Lett tilgjengelig P-plass.

Øyra
Øyra

Øyra

Tilrettelagt med gapahuk, grillsted, lekeapparat og avfallshåndtering. 

Saltvann. Svært barnevennlig. 

Området er opparbeidet av og driftes av Elvebakken grendelag.