Pris for barnehageplass

Barnehageplassen er gratis, men du må betale for kost i barnehagen.

Vi fakturerer for kost hver måned og det kan være ulike satser i barnehagene. Prisen kan ikke være høyere enn barnehagens kostnader for maten.

Pris for SFO-plass og inntektsgrense for redusert betaling

Hel plass på SFO koster kr 2928,-
Inntektsgrense for å få redusert betaling for hel plass er kr 536 800,-

Halv plass på SFO koster kr 1757,-
Inntektsgrense for å få redusert betaling for halv plass er kr 322 117,-

Hel SFO plass for 1.trinn og 2.trinn koster kr 1464,-
Inntektsgrense for å få redusert betaling for hel plass for 1. og 2. trinn er kr 268 400,-

Halv SFO plass for 1.trinn og 2.trinn er gratis

SFO-plass fra 5. trinn og oppover for barn med særskilte behov er gratis.

Kostpenger kommer i tillegg til det du betaler for SFO-plassen. Beløpet er det samme selv om du har redusert foreldrebetaling i SFO. Prisen kan ikke være høyere enn SFO sine kostnader for maten.

Søskenmoderasjon SFO

Søskenmoderasjon er 30 prosent for barn nr. 2, og 50 prosent for barn nr. 3 eller flere.

Moderasjon omfatter søsken som bor fast sammen. Barn anses for å være fast bosatt på den adressen der de til enhver tid er registrert i folkeregisteret.

Slik søker du om redusert foreldrebetaling i SFO

Ingen familier skal betale mer enn 6 % av husholdningens samlede inntekten for en SFO-plass.

Ordningen er søknadsbasert, og det søkes på nytt for hvert skoleår.

Søknad om redusert betaling skal registreres i Vigilo: https://vigilo.no/alta/

  • I portalen logger du deg inn via Id-porten. Der framkommer en oversikt over barn tilknyttet deg. Velg barn på SFO som du skal søke redusert betaling for til. Klikk på Søknader i menyen til venstre à Klikk på Ny søknad og deretter på Redusert betaling.

For å være sikker på å få reduksjonen med på faktura fra og med august, bør søknad være registrert innen 20. juni.

For søknader mottatt før 1. august, gjelder kommunes vedtak fra 1. august og ut skoleåret.

Søkes det etter 1. august gjelder vedtaket fra første hele måned etter søknadstidspunktet og ut skoleåret.

Foreldre kan søke underveis i skoleåret dersom det er en varig nedgang i husholdningens inntekter. Årsaker til nedgang i inntekt kan være mange og kan ha svært ulik karakter; bortfall ved død, samlivsbrudd, tap av arbeidsinntekt mv. Som følge av dette, er det søker som sender inn dokumentasjon til kommunen om årsaken til nedgangen i inntekt. Kommunen foretar en konkret vurdering av om nedgangen er varig. Desto større sannsynlighet for at samlet årsinntekt faller under inntektsgrensen, desto mer taler det for at husholdningen kvalifiserer til varig nedgang.

Fakturering barnehage og SFO

Alta kommune sender ut barnehage- og SFO-faktura mellom 7. og 10. hver måned. Forfallsdato er i slutten av den måneden fakturaen gjelder for. 

Annet

​Gebyr for henting av barn etter stengetid i barnehage og SFO er 331 kroner per påbegynt ½ time.