Alta integrerings- og kompetansesenter skal også sikre et koordinert og tverrfaglig samarbeid med nasjonale og kommunale samarbeidsinstanser for å sikre flyktningenes rettigheter, helse og livsvilkår i Alta kommune.

Alta integrerings- og kompetansesenter is a school run and owned by local authorities, i.e. Alta kommune. The school is responsible for adult education on the secondary modern level in Alta.