Ledningene som skal etableres:

  • 2 stk DN500 (diameter) med en lengde på ca 600 meter. Disse er sveiset ferdig og ligger på Holmen.
  • 2 stk DN250 (diameter) som er ca 200 meter lang. Disse skal sveises sammen i neste uke.

På begge sider av elven etableres det nye kummer, som klargjøres for kopling til eksisterende vannledninger.  

De nye traseene er planlagt på Elvestrand – Holmen (Raipas) og Jordfallet – Tølleftsvei.   

Se filmsnutter fra når piloten fikk gjennomslag ved Holmen og rørtrekking fra Elvestrand.

Gjennombrudd piloten.MOV 

Inntrekk av rør.MOV

Prosjektet utføres av entreprenør Olimb AS som har kontrakt med Alta kommune. Olimb AS har samarbeid med Park og Anlegg AS som skal utføre graving, handling av rør, og div arbeid.  

Arbeidet er planlagt ferdigstilt i 2021.

boring vannrørvannrør på bakken