A A A

Skiløyper i Alta

Alta kommune har feil på en tråkkemaskin. Mye arbeidstid og innsats går med til utbedring og vi har vært nødt til å ta ned hyppigheten på preparering. Løypene i øst prepareres i dag. Løypene vest for Alta bru prepareres på torsdag Følg med på w...
Temabilde+Skil%C3%B8yper3+784

Folkemøter Kommuneplanens arealdel

Planutvalget har i møte 30.01.2019 vedtatt å legge ut planforslaget til kommunens overordnede arealplan "Kommuneplanens arealdel 2019-2040" til offentlig ettersyn. I den forbindelse inviterer vi til folkemøte om planforslaget. 
siluetter

Kommuneplanens arealdel

Planutvalget vedtok i møte den 30.01.2019, saksnr. PS PLN 1 /19, at forslag til kommuneplanens arealdel for Alta legges ut til offentlig ettersyn i seks uker, jf. plan-og bygningslovens § 11-14.
Kommuneplanutsnitt

Byløyperennet 2019

Byløyperennet 2019 arrangeres i perioden 15.02 - 07.04.
Byløypa gjennom Midtbakken

Ledige stillinger

Velkommen som jobbsøker i Alta kommune! Slik går du fram for å søke på utlyste stillinger:
Arkitekt

Skiløyper i Alta

Folkemøter Kommuneplanens arealdel

Skuterløyper i Alta kommune

Kommuneplanens arealdel

Byløyperennet 2019

Ledige stillinger