A A A

Hvordan har du det som pårørende i Alta?

Over 100 stykker har svart i løpet av kartleggingens første uke og brukt anledningen til å fortelle hvordan de har det som pårørende.
LKS2019logopaarorendeAK

Gjør som denne gjengen - meld deg som frivillig

Torsdag kan du treffe andre frivillige og få mer informasjon om hva som finnes av oppgaver.
Denne gjengen jobber som frivillige og kjører ut mat fra Vertshuset og til eldre som bor hjemme. Det finnes også mange andre oppgaver for en som ønsker å engasjere seg i kommunen. Alta Frivilligsentral koordinerer det meste innen frivillig arbeid.

Utdeling av årets kulturpris, kulturstipend og årets ildsjel

Kulturprisvinnerne har høye ambisjoner for neste år.
Torgeir Ekeland, Rune Suhr Berg og Monica Nielsen

Varsel om nedetid for eiendomsregister og grunnbok

Ved årsskiftet 2019-2020 er 311 kommuner involvert i endringer som følger av kommune- og regionreformen, og Alta kommune er en av dem.
huskjøp

Hvordan har du det som pårørende i Alta?

Gjør som denne gjengen - meld deg som fr...

Utdeling av årets kulturpris, kulturstip...

Skiløyper i Alta

Skuterløyper i Alta

Varsel om nedetid for eiendomsregister o...