A A A

Borealis vinterfestival 2020

Åpningsshow torsdag 5 mars. Festivalen varer til 15.mars.
Foto: Freddy Ludvik Larsen

Skiløyper i Alta

Det er gode forhold i skiløypene nå, bruk av helga til en tur på ski.  
skiløype sandfallet

Forslag til forskrift om kommunalt løypenett for snøskuter

I medhold av § 4 a i Lov om Motorferdsel i utmark og vassdrag av 10.juni 1977, jfr. § 4 a i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag, legges forslag til forskrift om kommunalt løypenett for snøskuter ut til høring og offe...
skuter i sol

Skuterløyper i Alta

Alle løyper åpne, eller delvis åpne.
Bilde+skuter%5B1%5D_784x1394

Tilfluktsrom i Alta

Tilfluktsrom er permanente vernerom som vil kunne redusere omfanget av skader på befolkningen som følge av beredskapssituasjoner og krigshandlinger.
Veiskilt

Min eiendom - Alltid tilgjengelige eiendomsopplysninger

Min eiendom gir deg opplysninger om eiendommer du er hjemmelshaver på. Her finnes informasjon om eiendommen og kommunale tjenester tilknyttet eiendommen. "Alt samlet på ett sted - alltid tilgjengelig".
Min eiendom