A A A

Du er en del av Norges beredskap

Egenberedskap handler om å være forberedt på å møte uventede situasjoner. Jo flere som er i stand til å ta vare på seg selv og hjelpe andre ved en hendelse, jo bedre rustet står vi som samfunn.
Beredskap

Vi satser på klart språk i Alta kommune

Alta kommune satser på klart språk som et viktig virkemiddel. Klart språk skal bidra til at vi kommuniserer med våre innbyggere på en klar og lettfattelig måte
Klart språk

Bildegalleri for fritt bruk

Last ned bilder fra Alta. Bildene kan kun benyttes til markedsføring og promotering av Alta og Finnmark. Fotograf skal alltid krediteres når bilder benyttes.
bildegalleri

Bli varslet!

Alta kommune har et eget varslingssystem for utsendelse av meldinger til innbyggere via sms og telefonoppringing.
smarttelefon

Ledige stillinger

Velkommen som jobbsøker i Alta kommune! Slik går du fram for å søke på utlyste stillinger:
Arkitekt

Formannskapets innstilling i budsjettsak...

Du er en del av Norges beredskap

Vi satser på klart språk i Alta kommune

Bildegalleri for fritt bruk

Bli varslet!

Ledige stillinger