A A A

Skuterløyper i Alta

Her kan du holde deg oppdatert på skuterløypene i kommunen i løpet av sesongen.
Bilde+skuter%5B1%5D_784x1394

Amtmannsnesveien periodevis stengt mandag kveld og natt

Mandag 11. november klokken 21.00 stenger veien på grunn av omfattende gravearbeid. Da vil veien være periodevis stengt frem til arbeidet avsluttes klokken 05.00 tirsdag morgen.
Her er det oppdaget en vannlekkasje, som skal utbedres mandag. Veien vil være stengt inntil to timer av gangen. Nødetater og myke trafikanter vil slippe gjennom hele tiden.

Skiløyper i Alta

Nå er fem skiløyper åpen for ivrige skiløpere.  
arbeid skiløype

Roy og Jan Are i spissen for plansamarbeid i Vest-Finnmark

Vinteren 2019 tok geodata-seksjonen i Alta kommune på seg ansvaret med å forhandle frem en avtale med andre kommuner om betjening av planregistre. Målet er å gjøre areal- og kommuneplaner mer tilgjengelig for innbyggerne.
Her er primus motor i Alta kommune, Roy Knutsen (i midten) og Jan Are Mienna, sammen med Pål Norvoll i Kautokeino kommune.

Se opptak av budsjettfremlegget til rådmannen

Torsdag presenterte rådmann Bjørn Atle Hansen sitt forslag til budsjett for 2020 og økonomiplan for 2020-2030. Her er opptak av seansen.
Fremlegg+budsjett

Her er vinnerne av kulturpris, stipend og ildsjelpris for 2019

Hanna Lyrek har fått Alta kommunes kulturstipend, årets ildsjel er Alf Sterner Johansen og Aronnesrocken mottar kulturprisen.
Vinnere+kultur%5B1%5D

Skuterløyper i Alta

Amtmannsnesveien periodevis stengt manda...

Skiløyper i Alta

Roy og Jan Are i spissen for plansamarbe...

Se opptak av budsjettfremlegget til rådm...

Her er vinnerne av kulturpris, stipend o...