Altaskolen har en hovedmålsetting om at den enkelte elev i Altaskolen skal oppleve inkludering, medvirkning, motivasjon og mestring!

Den kommunale skoleutviklingsplanen vil bli lagt ut her høsten 2023.