Altaskolen har en hovedmålsetting om at den enkelte elev i Altaskolen skal oppleve inkludering, medvirkning, motivasjon og mestring!

Kommunal skoleutviklingsplan for grunnskolene 2023 - 2027