Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Helse og omsorg

Alta kommune har over lang tid, og i samarbeid med foreninger og ideelle organisasjoner, utviklet gode helse-, omsorgs- og sosialtjenester.

Ved siden av utviklingen av spesialisthelsetilbudet, vil kommunens egen kartlegging av folkehelsestatusen følges opp. Forebyggende arbeid, tiltak for folkehelsa og samhandling blir viktige innsatsområder i årene som kommer. Innenfor helse- og omsorgsfeltet finnes store muligheter for innovasjon
og verdiskapning. Samtidig må kommunen som arbeidsgiver sikre fagfeltet nødvendig kompetanse og god kvalitet i velferdstjenestene.

Servicekontoret for Helse og sosial

Er lokalisert ved hovedinngangen på omsorgssenteret i Follumsvei 17. Vi er helse- og sosialtjenestens kontaktpunkt og informasjonssenter for både innbyggere og ansatte, og ivaretar både eksterne og interne tjenester. 

Åpningstid: Mandag – fredag kl. 08.00 – 15.00
Telefon: 78 45 54 00


Virksomhetsleder omsorgsboliger
Gro Karlstrøm
E-post: gro.karlstrom@alta.kommune.no
Telefon: 413 08 627

Virksomhetsleder tilrettelagte boliger:
Anita Herstad Tangen
E-post: Anita.Tangen@alta.kommune.no 
Telefon: 78 45 54 11 /91 88 01 95

Virksomhetsleder Alta sykehjem
Inger Johanne Kristensen
E-post: ingerjohanne.kristensen@alta.kommune.no
Telefon: 784 55 456

Virksomhetsleder Psykisk helse
Aslaug Murberg
E-post: aslaug.murberg@alta.kommune.no
Telefon: 48152069

Kommunalleder Helse og sosial
John Helland
E-post: john.helland@alta.kommune.no
Telefon: 953 05 062

Nestleder, helse og sosial
Ingunn Torbergsen
E-post: Ingunn.Torbergsen@alta.kommune.no
Telefon: 78 45 54 10 / 997 44 393

 

Alta omsorgssenter

Aktuelt