Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Helse og omsorg

Alta kommune har over lang tid, og i samarbeid med foreninger og ideelle organisasjoner, utviklet gode helse-, omsorgs- og sosialtjenester.

Ved siden av utviklingen av spesialisthelsetilbudet, vil kommunens egen kartlegging av folkehelsestatusen følges opp. Forebyggende arbeid, tiltak for folkehelsa og samhandling blir viktige innsatsområder i årene som kommer. Innenfor helse- og omsorgsfeltet finnes store muligheter for innovasjon
og verdiskapning. Samtidig må kommunen som arbeidsgiver sikre fagfeltet nødvendig kompetanse og god kvalitet i velferdstjenestene.

Servicekontoret for Helse og sosial

Besøksadresse:
Hovedinngang Alta omsorgssenter i Follumsvei 17.

Vi er helse- og sosialtjenestens kontaktpunkt og informasjonssenter for både innbyggere og ansatte, og ivaretar både eksterne og interne tjenester. 

Åpningstid: Mandag – fredag kl. 08.00 – 15.00
Telefon: 78 45 54 00


Konstituert virksomhetsleder omsorgsboliger
Randi Åkvik
E-post: randi.akvik@alta.kommune.no
Telefon: 92 04 69 74

Virksomhetsleder tilrettelagte boliger:
Anita Herstad Tangen
E-post: Anita.Tangen@alta.kommune.no 
Telefon: 78 45 54 11 /91 88 01 95

Virksomhetsleder tilrettelagte tjenester:
Siri Isaksen
E-post: siis@alta.kommune.no 
Telefon: 78 45 56 18/97 79 16 74

Virksomhetsleder Alta sykehjem
Inger Johanne Kristensen
E-post: ingerjohanne.kristensen@alta.kommune.no
Telefon: 78 45 54 56

Virksomhetsleder Psykisk helse:
Aslaug Murberg
E-post: aslaug.murberg@alta.kommune.no
Telefon: 48 15 20 69

Virksomhetsleder Altagårdshagen:
Stina Paulsen
E-post: stpa@alta.kommune.no
Telefon: 97 68 71 29

Virksomhetsleder legetjenester:
Gøril Alette Karlsen
E-post: gorilalette.karlsen@alta.kommune.no
Telefon: 91 75 08 65

NAV-leder Alta:
Randi Østgaard
E-post: raos@alta.kommune.no
Telefon: 95 72 79 59

Nestleder, helse og sosial:
Ingunn Torbergsen
E-post: Ingunn.Torbergsen@alta.kommune.no
Telefon: 78 45 54 10 / 997 44 393

Kommunalleder Helse og sosial:
John Helland
E-post: john.helland@alta.kommune.no
Telefon: 95 30 50 62

 

 

Alta omsorgssenter

Aktuelt

menn i helse_

Menn i helse - nå også for kvinner

Vi er klare til å rekruttere nye deltakere og stiller med praksis- og læreplasser. Nytt av året er at nå kan også kvinner i målgruppen søke.