Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Helse og omsorg

Alta kommune har over lang tid, og i samarbeid med foreninger og ideelle organisasjoner, utviklet gode helse-, omsorgs- og sosialtjenester.

Ved siden av utviklingen av spesialisthelsetilbudet, vil kommunens egen kartlegging av folkehelsestatusen følges opp. Forebyggende arbeid, tiltak for folkehelsa og samhandling blir viktige innsatsområder i årene som kommer. Innenfor helse- og omsorgsfeltet finnes store muligheter for innovasjon
og verdiskapning. Samtidig må kommunen som arbeidsgiver sikre fagfeltet nødvendig kompetanse og god kvalitet i velferdstjenestene.

Skal du søke om avlastning, dagtilbud, korttidsopphold på sykehjem, omsorgsstønad med mer, så bruk dette skjemaet. I skjemaet er det også oversikt over alle tilgjengelige tjenester du kan søke på.

Servicekontoret for Helse og sosial

Besøksadresse:
Hovedinngang Alta omsorgssenter i Follumsvei 17.

Vi er helse- og sosialtjenestens kontaktpunkt og informasjonssenter for både innbyggere og ansatte, og ivaretar både eksterne og interne tjenester. 

Åpningstid: Mandag – fredag kl. 08.00 – 15.00
Telefon: 78 45 54 00

Nestleder, helse og sosial:
Ingunn Torbergsen
E-post: Ingunn.Torbergsen@alta.kommune.no
Telefon: 78 45 54 10 / 997 44 393

Kommunalleder Helse og sosial:
John Helland
E-post: john.helland@alta.kommune.no
Telefon: 95 30 50 62

Illustrasjonstegning av lege og et barn

Aktuelt

Gruppebilde av medlemmer i HLF Alta

– Kom innom oss

Her er oversikt over åpningstidene på hørselshjelpkontoret på Alta omsorgssenter.