Hvem kan ha rett til bostøtte?

Det er Alta kommune som registrerer søknader og har kontakt med søkere. 

  • Personen må være registrert i folkeregisteret.
  • Personen må være lovlig bosatt i Norge.
Vilkår for rett til bostøtte
  • Alle som er over 18 år kan ha rett til bostøtte.
  • Personer som er under 18 år og har egne barn som bor i husstanden, kan ha rett til bostøtte. 
  • Søker må bo i boligen, og det må være søkers faste bolig.
  • Søker av bostøtte er den som står som ansvarlig for boutgiftene. En person som misligholder lån eller husleie, vil fortsatt svare for boutgiftene slik at bostøtte ikke kan stoppes av den grunn.
 
 

Søknadsfrist - fullstendig søknad

Søknadsfristen er den 25. i hver måned. Hvis den 25. faller på lørdag, søndag eller helligdag, blir søknadsfristen den påfølgende virkedagen, dette gjelder kun de som søker på papir.
Det er viktig at nødvendige vedlegg følger søknaden for bostøtte. En søknad som ikke er fullstendig, blir ikke regnet som å ha kommet innen søknadsfristen. 
Fullstendige dokumentasjonskrav fremgår på husbanken.no

Har du spørsmål? Kontakt oss

Har du spørsmål? 
Ta kontakt med oss:
Telefon (sentralbord): 78455000
Telefon ansvarlig bostøtte: 90989924
Besøksadresse: Alta kommune Boligservicekontoret, Kongleveien 45, 9510 Alta
Postadresse: Alta Kommune, Postboks 1403, 9506 Alta

Informasjon om bostøtte

Søk bostøtte her