Hukommelsesteamet kan tilby:

  • Tidlig innsats med oppfølgingssamtaler, informasjon og veiledning
  • Kartleggings- og utredningssamtaler i samarbeid med fastlegen
  • Kartlegging av sosialt felleskap, aktivitet og hjelpebehov i hjemmet
  • Informasjon om hjelpemidler som støtter hukommelsen og bidrar til økt sikkerhet og hjelp til å søke og ta i bruk disse
  • Tilrettelegge for god funksjon i hjemmet (kognitiv rehabilitering)
  • Oppfølging av pasient og pårørende
  • Veiledning til pårørende og helsepersonell

Last ned informasjonsbrosjyre om Hukommelsesteamet