Teamet består av ansatte med ulik fagbakgrunn og kompetanse, inkludert psykologspesialist, barnevernspedagog, ergoterapeut og spesialpedagog. Vi har spesialistkompetanse innenfor områdene rus, recovery, arbeid og utdanning.

FACT ung teamet er et samarbeidsprosjekt mellom flere tjenester og nivåer:

 • Barn og ungetjenesten i Alta kommune
 • Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) i Finnmarkssykehuset
 • NAV Alta 
 • Alta videregående skole. 

Vi tilbyr:

 • Individuell helsehjelp over tid
 • Samtaler
 • Familieveiledning
 • Hjelp og støtte i møte med for eksempel skole, NAV og andre offentlige instanser.

 

Utskrivbar brosjyre til samarbeidspartenere

Utskrivbar brosjyre til ungdom

Målgruppe for FACT ung tiltak

 • Vi tar inn unge i alderen 12-18 år, og kan følge de til de er 25 år.
 • Ungdom med store og sammensatte behov og som trenger langvarig og koordinert behandling fra flere tjenester og nivåer, og der ungdommen ikke profitterer på hjelpen som gis/er gitt i de ordinære tjenestene.  
 • Ungdom med moderat til alvorlig funksjonsfall på flere områder i livet, for eksempel psykisk helse, skole, nettverk, arbeid, familie, rus, kriminalitet, seksualitet og avhengighet med mer. Funksjonsvanskene oppleves belastende og gir lav hverdagsmestring og livskvalitet, både for ungdommen selv og for familien.

Henvisning til FACT ung

Henvisning til FACT ung Alta kan gjøres av:

 • Fastlege
 • BUP
 • Barnverntjenesten
 • Skolehelsetjenesten
 • Kommunepsykolog

Henvisningsskjema kan fylles ut av:

 • Offentlige instanser i samarbeid med familien
 • Ungdommen
 • Foreldre/foresatte

Ferdig utfylt skjema sendes til BUP Alta, merket “FACT ung”.

Her finner du skjemaet PDF document ODT document

Les mer om FACT ung

Du kan lese mer om FACT ung på NAPHA sine nettsider:

napha.no