Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern er en lovpålagt kommunal oppgave, jfr. Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven). Miljørettet helsevern omhandler alt i miljøet som direkte eller indirekte er av betydning for folk sin helse. Dette omfatter blant annet biologisk, fysisk, kjemisk og sosiale miljøfaktorer. 

I Alta kommune er kommuneoverlege delegert myndighet innen miljørettet helsevern, mens både kommuneoverlege og helsekonsulent utfører det praktiske arbeidet. Kommuneoverlege og helsekonsulent inngår i staben til kommunalleder for tjenesteområde helse og sosial (helse- og sosialadministrasjonen), og har kontorsted ved Alta helsesenter. 

Kontaktinformasjon
Helsekonsulent Kristin Tørum
E- post: krto@alta.kommune.no og kommuneoverlegen@alta.kommune.no 
Telefon: 78 45 54 37 
 

Aktuelt

IMG_0398

Måling av radon i vinterhalvåret

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet anbefaler at radonmålinger utføres mellom midten av oktober og midten av april. Radonmålingen skal foregå...