Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern er en lovpålagt kommunal oppgave, jfr. Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven). Miljørettet helsevern omhandler alt i miljøet som direkte eller indirekte er av betydning for folk sin helse. Dette omfatter: 

  • Biologiske miljøfaktorer (for eksempel smitte som legionella og utbrudd) 
  • Kjemiske miljøfaktorer (for eksempel kjemikalier som luftforurensning og forgiftninger) 
  • Fysiske miljøfaktorer (for eksempel fysisk miljø som støy, inneklima, radon) 
  • Sosiale miljøfaktorer (for eksempel trivsel) 

I Alta kommune er kommuneoverlege delegert myndighet innen miljørettet helsevern, mens både kommuneoverlege og helsekonsulent utfører det praktiske arbeidet. Kommuneoverlege og helsekonsulent inngår i staben til kommunalleder for tjenesteområde helse og sosial (helse- og sosialadministrasjonen) og har kontorsted ved Alta helsesenter. 

Arbeidet innen miljørettet helsevern består av å holde oversikt over miljøfaktorer som kan påvirke innbyggernes helse, føre tilsyn med kommunale og private virksomheter, følge opp klager, behandle meldinger og søknad om godkjenning, gi råd og veiledning, bidra til at helsemessige hensyn blir ivaretatt i kommunens planer. 

Kontaktinformasjon: 

Helsekonsulent
Kristin Tørum
E- post: krto@alta.kommune.no 
Telefon: 78 45 54 37 

Kommuneoverlege
Ingunn Heggheim
E- post: kommuneoverlegen@alta.kommune.no 
Telefon: 909 75 170

Aktuelt