Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
26. september:

Husk å lese av vannmåleren

Alta kommune sender nå ut sms og avlesningskort for vannmåleravlesing 2022. Les mer

Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern er en lovpålagt kommunal oppgave, jfr. Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven). Miljørettet helsevern omhandler alt i miljøet som direkte eller indirekte er av betydning for folk sin helse. Dette omfatter blant annet biologisk, fysisk, kjemisk og sosiale miljøfaktorer. 

I Alta kommune er kommuneoverlege delegert myndighet innen miljørettet helsevern, mens både kommuneoverlege og helsekonsulent utfører det praktiske arbeidet. Kommuneoverlege og helsekonsulent inngår i staben til kommunalleder for tjenesteområde helse og sosial (helse- og sosialadministrasjonen), og har kontorsted ved Alta helsesenter. 

Kontaktinformasjon
Helsekonsulent Kristin Tørum
E- post: krto@alta.kommune.no og kommuneoverlegen@alta.kommune.no 
Telefon: 78 45 54 37 
 

Aktuelt

Katja Pettersen, Visit Alta, Gjermund Abrahamsen Wik, folkehelsekoordinator, Alta kommune

Nå blir det terrengsykkelanlegg

Visit Alta har ledet et arbeid med å få laget en terrengsykkelplan for Alta. Planen med første handlingsdel er nå på politisk høring i kommunen.