I Norge er det om lag 20 000 tilfluktsrom, med plass til cirka 2,5 millioner mennesker. Tilfluktsrom er plassert i de områder der en regner med at behovet er størst. Les mer om tilfluktsrom på Sivilforsvarets sider

Offentlige og private tilfluktsrom

Offentlige tilfluktsrom er bygd for å kunne gi vern for allmennheten, ved at de som måtte være i nærområdet, kan søke vern i en beredskapssituasjon. Det er kommunene som eier og holder ved like offentlege rom. 

Private tilfluktsrom er bygd og dimensjonert for å kunne gi vern for de menneskene som normalt oppholder seg på eiendommen der tilfluktsrommet er. De er i privat eie og eieren har ansvaret for vedlikehold.

 Oversikt over tilfluktsrom i Alta

Adresse Kommune Gårds nr. Bruks nr. Byggeår Off. Priv. Byggherre Ant. Pl.
Bossekop skole Alta       1   Alta kommune  
Holstbakken Alta     1956/1998 1   Alta videregående 520
Kaiskuru grendehus Alta     1992 1 1 Alta kommune 224
Komsa Fjellanlegg Alta       1   Alta kommune 2000
Rådhuset  Alta       1   Alta kommune  
A/A Stensliperiet Alta     1969/1972   1 Alta kommune 30
A/S Bilco Alta 28 117 1969/1970   1 A/S Bilco 23
A/S Sameiebygg Alta     1976   1 A/S Sameiebygg 50
Alta apotek Alta     1974   1 Alta apotek 25
Alta Caravan-Center A/S Alta     1974   1 Alta Caravan- Center  
Alta flyplass, Elvebakken Alta     1977/1993   1 Alta kommune 90
Alta fryselager Alta     1971   1 Alta fryselager  
Alta Gjestestue Alta     1981   1 Asbjørn Nyvoll 40
Alta Helsesenter Alta     1977   1 Alta kommune 160
Alta industri og serv. Anlegg Alta     1975   1 Alta Industri 130
Alta Industribygg A/S Alta     1968   1 Alta industribygg A/S  
Alta kontorservice A/S Alta         1 Alta kontorservice A/S 60
Alta Kraftlag  Alta     1974   1 Alta Kraftlag 72
Alta Kraftlag, Elvebakken Alta     1971   1 Alta Kraftlag  
Alta Motor A/S Alta     1973   1 Alta Motor A/S 45
Alta Museum Alta         1   110
Alta Møbler Alta     1977   1 Alta Møbler 20
Alta nye sentrum Alta     1977   1 Kristi Knudsen/ A/S Vinmonopolet 60
Alta Post, nybygg Alta         1 Alta Post 100
Alta Produkter Alta     1977   1 Alta Produkter 55
Alta S- Lag og Elvebakken S-lag Alta     1974   1 Alta samvirkelag 84
Alta samvirkelag Bossekop Alta     1977   1 Alta samvirkelag 50
Alta samvirkelag Gakori Alta     1979   1 Alta samvirkelag  
Alta SAS Hotell Alta         1 Alta SAS Hotell 220
Alta sentrum Alta     1985   1 Fakt A/S 96
Alta Sparebank Alta     1974   1 Alta Sparebank 50
Alta yrkesskole, Elvebakken Alta     1966/1968   1 Alta kommune 80
Altafjord frikirke Alta     1978/80   1   65
Aronnes skole, Elvebakken Alta     1981   1 Alta kommune 115
Aronnes Vegstasjon Alta     1973/1981   1 Alta kommune 45
Bakeri/konditori Svendsen Alta     1982   1 Olav H Svendsen 38
Betania, Bossekop Alta     1975   1 Betania Menighet 84
Betongstasjon tomt B, Øyra i Alta Alta     1974   1 Betongstasjon  
Birger Haldorsen, Elvebakken Alta     1969   1 Birger Haldorsen 6
Bjarne Johannessen, Elvebakken Alta     1969   1 Bjarne Johannessen 15
Brødrene Andersen Alta     1974   1 Brødrene Andersen  
Brødrene Ek, Bukta, Elvebakken Alta     1974   1 Brødrene Ek 40
Bygg Form Alta         1 Svenn Erntsen  
CC Alta Lavpris A/S, Bossekop Alta         1 Torgsenteret, Terje Mathisen 140
Cementfabrikk, Elvebakken Alta     1971   1 Ivar Iversen 90
Diedr. Nielsen Alta     1970   1 Diedr. Nielsen  
DNB Alta     1977   1 Alta kommune 108
DNC, Bossekop Alta     1985   1 Alta kommune 63
Elvebakken samvirkelag, Kaiskuru Alta     1983   1 Elvebakken samvirkelag 21
Elvebakken skole Alta     1995   1 Alta kommune 360
Erling Ballo, Elvebakken Alta     1971   1 Erling Ballo  
FFR Alta nye sentrum Alta     1975   1 FFR 90
FFR Alta nye sentrum Alta     1975   1 FFR 90
Finnmark Mur og Puss, Aronnes Alta     1995   1 Alta kommune 14
Forr. Bygg/ Bibliotek Alta     1994   1 Tore Wæraas 175
Forsvarets garasjebygg Alta     1976   1 Forsvaret  
Frionor Polar Produkter A/S Alta     1973   1 Frionor 40
Fryd og Gammen Alta         1 Margit Pedersen 60
Furuly Alderspensjonat Alta     1970   1 Alta kommune 50
Gakori skole og grendehus Alta     1988   1 Alta kommune 224
Gustav Gallavarre, Aronnes Alta     1968   1 Gustav Gallavarre  
Helly Hansen A/S Alta     1983   1 Helly Hansen 55
Holstbakken Alta     1993   1 Alta videregående 207
Hotellgården Alta         1   80
Hybelhus til lærerutdanning Alta     1974   1    
Høgskolen i Alta Alta     1981/1993   1 Alta kommune 339
Idrettshall Bossekop Alta         1   100
Jansnes pleiehjem, Talvik Alta     1976/80   1 Alta kommune 45
Jaro A/S Alta 32 406     1 Jaro A/S 40
Jens B Thomassen, Lerresfjord Alta     1976   1 Jens B Thomassen  
Jens Jensen, Elvebakken Alta     1968   1 Jens Jensen 12
Komsa barneskole Alta     1973   1 Alta kommune 380
Kontor & Grafisk ANS Alta     1969   1 Kontor & Grafisk 18
Kontor/ Butikk/ Lager bygg Alta     1981   1 Harald Nilsen 70
Korsfjord skole Alta     1978   1 Alta kommune 72
Kvalfjord skole Alta     1975   1 Alta kommune 30
Leirbotn kapell, Kviby Alta     1992   1 Leirbotn kapell 80
Løkkehjørnet, Alta N, sentrum Alta         1   60
Mack, Bukta, Elvebakken Alta     1976   1 Mack 30
Møbelsenteret Alta     1976   1 Hj. Henriksen 65
NNBK, Løkkeveien 2 Alta     1984   1 NNBK 65
NNBK, Løkkeveien 4 Alta     1985   1 NNBK 65
NNS Alta, slakteri Alta         1 NNS Alta 40
Norsk Nefelin, Stjernsund Alta     1969   1   150
Norsk Scandia- Vabis A/S Alta     1969   1 Norsk Scandia- Vabis  
NVE Raipas Alta         1 NVE 40
Nyvoll grendehus Alta     1978   1 Alta kommune 90
Oe Petter Haugen Alta         1 Ole Petter Haugen 200
Parksenteret Alta 28 232     1 Parksenteret 160
Pluss hus Nord A/S Alta     1993   1 Pluss hus Nord A/S 150
Rafsbotn skole Alta     1977   1 Alta kommune 165
Rudolf Vonheim, Elvebakken Alta     1976   1 Rudolf Vonheim 50
Sameie, Elvebakken Alta     1988   1 Kåre Olsen 60
Sameiet Bossekopgården Alta         1 Sameiet Bossekopgården 42
Sandfallet skole Alta     1973   1 Alta kommune 155
SAS Alta hotell, sentrum Alta     1973   1 SAS 290
Siva kompetansesenter Alta         1   118
Sjøvoll og Vian Alta         1 Tor Harry Pedersen 110
Talvik skole Alta     1989   1 Alta kommune 90
Tilbygg Alta samvirkelag, Bossekop Alta         1 Alta samvirkelag  
Traasdahls Maskin A/S Alta     1976   1 Traasdahls Maskin A/S 13
Tverrelvdalen skole Alta     1974   1 Alta kommune 100
Ungdommens Hus Alta         1 Alta kommune 108
Voksenopplæringssenteret Alta     1966/1982   1 Finnmark Fylkeskommune 200
Øvre Alta skole Alta     1975   1 Alta kommune 105
Øytun Ungdomsskole Alta     1968   1 Alta kommune 75
SUM PLASSER               10651