I Norge er det om lag 20 000 tilfluktsrom, med plass til cirka 2,5 millioner mennesker. Tilfluktsrom er plassert i de områder der en regner med at behovet er størst. Les mer om tilfluktsrom på Sivilforsvarets sider

Offentlige og private tilfluktsrom

Offentlige tilfluktsrom er bygd for å kunne gi vern for allmennheten, ved at de som måtte være i nærområdet, kan søke vern i en beredskapssituasjon. Det er kommunene som eier og holder ved like offentlege rom. 

Private tilfluktsrom er bygd og dimensjonert for å kunne gi vern for de menneskene som normalt oppholder seg på eiendommen der tilfluktsrommet er. De er i privat eie og eieren har ansvaret for vedlikehold.

 Her er oversikt over offentlige og kommunalt eide tilfluktsrom i Alta

Ktr.Nr. Sted Sted Merknad Eier Plasser Byggeår
74/88 Aronnes skole og grendehus Aronnes   Alta kommune 115 1981
67/88 Bossekop skole Bossekop   Alta kommune 150  
68/88 Bossekop skole Bossekop   Alta kommune 100 1959
  Gakori Skole Gakori   Alta kommune 200 1995
86/88 Kaiskuru Nærmiljøsenter Kaiskuru   Alta kommune 188 1993
Offentlig tilfluktsrom Fjellhallen Komsa Offentlig tilfluktsrom Alta kommune 2000 1990
72/88 Komsa skole Komsa   Alta kommune 350 1975
  Kvalfjord skole Kvalfjord   Alta kommune   1976
  Rafsbotn skole Rafsbotn   Alta kommune 120 1982
75/88 Alta helsesenter Sentrum   Alta kommune 160 1973
66/88 Alta rådhus Sentrum   Alta kommune 245 1959
69A/88 Alta ungdomsskole Sentrum Rom 1 Alta kommune 237 1967
69B/88 Alta ungdomsskole Sentrum Rom 2 Alta kommune 271 1967
73/88 Sandfallet Ungdomsskole Sentrum   Alta kommune 155 1973
  Ungdommens Hus Sentrum   Alta kommune    
70/88 Tverrelvdalen skole Tverrelvdalen   Alta kommune 100 1970
71/88 Øvre Alta skole Øvre Alta   Alta kommune 105 1974