Jobben ligger ute på anbud.

Eksisterende dekke er av parkett med en underkonstruksjon av tilfarere som skal rives i sin helhet. Det skal etableres ny underkonstruksjon med flatelastisk dekke (Parkett). Dekket er ca. 1518m2.

Alta kommune og prosjektleder Lars Erik Lingjærde ser fram til å få dette ferdigstilt i august 2024.