Grensepåvisning (ny merking av grensepunkt)

Tjenesten nymerking av eksisterende grensepunkt (tidl. grensepåvisning) kan benyttes dersom du ønsker å få påvist og eventuelt merket en grense som er fastlagt tidligere. Vi vil bruke dokumentasjonen som finnes i våre arkiver, og merke de eksisterende grensepunktene på nytt.

Grensene må tidligere være målt, og det må finnes målebrev over de aktuelle grensene.

Rekvisisjon om nymerking av eksisterende grensepunkt gjøres på kartverket.no

Sammen med skjema skal det leveres oversiktskart som viser hvilke grenser som skal påvises. 

Oversiktskart hentes på kommunens kartportal


Kostnad
Se gebyrregulativet for kommunale gebyrer, pkt 6.6 og 6.7

 

Klarlegging av grense

Klarlegging av eksisterende grensepunkt kan benyttes dersom du ønsker å få påvist og eventuelt merket en grense som ikke er oppmålt med moderne målemetoder.

Partene må selv definere grensens plassering. Det bør i tillegg foreligge skylddelingsforretning, eldre målebrev eller annen dokumentasjon.  I tillegg må partene være enig om hvor grensens plassering skal være, vis de ikke er/ blir enig om dette kan vi ikke utføre oppmålingen, partene må da eventuelt kontakte jordskifteretten.

Rekvisisjon om klarlegging av eksisterende grense gjøres på kartverket.no

Sammen med skjema skal det leveres oversiktskart som viser hvilke grenser som ønskes klarlagt. 

Oversiktskart hentes på kommunens kartportal


Kostnad
Se gebyrregulativet for kommunale gebyrer, pkt 6.6 og 6.7

Søknad

Søknad med vedlegg skal sendes til: Alta kommune, Postboks 1403, 9506 Alta eller elektronisk til postmottak@alta.kommune.no