Formålet er å stimulere og videreutvikle kulturlivet i Alta, samt bidra til kvalitet og mangfold i Altas kunst- og kulturtilbud.

Vi gir tilskudd til:
Festivaler
Kulturarrangement (konserter, forestillinger, utstillinger med mer)
Tiltak rettet mot barn, unge og eldre priorites

Lokalt baserte kulturbedrifter, institusjoner, organisasjoner, grupper, kunstnere og enkeltpersoner kan motta tilskuddet. Er du en aktør som holder til utenfor byen, men er ansvarlig for tiltak som skapes og gjennomføres i byen med lokale utøver er du også innenfor målgruppen.

Søknadsfrist er i februar hvert år og vil bli annonsert på hjemmesiden.