Ergoterapeuter har kompetanse på å se sammenhengen mellom person, aktivitet og omgivelsene. 

Ergoterapeuten kan:
Kartlegge din aktivitetsutførelse
Tilrettelegge dagliglivet
Gi råd og veiledning om hvordan boligen og/eller andre arenaer du ferdes på kan tilpasses og gjøres funksjonell for deg
Tilby samtale om viktige aktiviteter for deg, hvordan din hverdag er nå, og dine ønsker for fremtiden
Legge til rette for at du skal kunne utføre/mestre dine daglige aktiviteter
Formidling og tilpassing av spesielle tekniske hjelpemidler
 
Hvem kan få tilbudet?
Personer som står i fare for å få, eller har fått nedsatt funksjonsevne.

Henvisning til ergoterapitjenesten
Som bruker eller pårørende kan du henvende deg direkte til ergoterapiavdelingen eller bruke henvisningsskjema.
Fagpersoner i kommunen henviser på ergoterapitjenestens henvisningskjema 
Fagpersoner fra 2. og 3. linjetjenesten henviser skriftlig.

Alle henvisninger og forespørsler til ergoterapeut prioriteres etter faglige retningslinjer for forsvarlig helsehjelp. 

Hva koster det?
Tilbudet er gratis.

Syn og Hørsel

Syns- og hørselskontakt jobber med å tilrettelegge for syns- og/eller hørselshemmede som bor Alta kommune. Målet med tilbudet er at du skal få mulighet til å bli mest mulig selvhjulpen i hverdagen. 

Tjenesten omfatter kartlegging av ditt behov for tilrettelegging. Dersom det er aktuelle hjelpemidler som kan være nyttige for deg, vil syns-/hørselskontakten bistå deg med søknad. Ved behov, får du også oppfølging/opplæring i bruk av hjelpemidlene. 

Synshjelpemidler
For å søke synshjelpemidler fra NAV hjelpemiddelsentral må du ha en bekreftelse på din synshemming fra øyelege.
 
Hørselshjelpemidler
Er du høreapparatbruker kan du ha rett til hørselshjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsentral. 
Det kan også i noen tilfeller søkes om hørselshjelpemidler fra Nav Hjelpemiddelsentral hvis du har et hørselstap, men ikke har høreapparat.

Syn- og hørselskontaktene kan ikke bistå med å:

• Bestille briller, gjelder også filterbriller
• Bestille, reparere eller justere høreapparater
• Fremskaffe tilbehør til høreapparat (propper, slanger, batterier o.l)
• Søke formstøpte støypropper


Henvisning til syn- og hørselskontakt
Som bruker eller foresatt kan du henvende deg direkte til ergoterapiavdelingen eller bruke henvisningsskjema.
Fagpersoner i kommunen henviser på ergoterapitjenestens henvisningskjema 
Fagpersoner fra 2. og 3. linjetjenesten henviser skriftlig.

Alle henvisninger og forespørsler prioriteres etter faglige retningslinjer for forsvarlig helsehjelp. 

Hva koster det?
Tilbudet er gratis.