Vedlikeholdsmidler

Alle lag/foreninger som eier et idrettsanlegg kan søke om kommunalt tilskudd til vedlikehold. 

Søknadene blir sendt på høring til Alta idrettsråd.

40 % av midlene fordeles likt til søkerne
40 % av midlene fordeles i henhold til antall aktive i organisasjonen
20 % fordeles etter spesiell vurdering
 

Viktig ved innsending av søknad
På valgfri plass i søknadsskjemaet må følgende opplysninger fylles ut:

  • Antall medlemmer 0-19
  • Antall medlemmer +19
  • Anleggets navn
  • Etablert
  • Vedlikeholdsutgifter pr. år
  • Bruksområder
  • Antall timer vedlikehold
  • Søknadssum
  • Redegjørelse for behov

Trenger ikke å legge ved noen vedlegg. Ved behov kan det bli etterspurt særskilt. 

Søknadsfrist 15. mai

Tilskudd til lys

Lag og foreninger som eier lysanlegg til utendørsanlegg kan søke om tilskudd. Som eksempel til lysløyper, fotballbaner og akebakker.

Lysløyper og motorsportanlegg får til 1008 brukstimer pr. sesong og pr. anlegg

Andre anlegg får til 400 brukstimer pr. sesong og pr. anlegg.

Beregningen gjøres etter antall lyspunkter, pærestyrke, strømpris og brukstimer. I søknaden må det opplyses om antall lyspunkter, pærestyrke, hvor mye laget har betalt for strøm til lysanleggene og om det er endringer fra i fjor. 

Søknadsfrist 15. mai

15 % tilskudd til bygging av idrettsanlegg

Alta kommune gir 15 % tilskudd, inntil kr. 375 000, pr. aktivitetsanlegg og pr. tilleggselement ved bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Forutsetning er at søker kan dokumentere fordeling av kostnadene mellom aktivitetsanlegg og tilleggselement.

15 % regnes ut fra godkjent kostnad eksklusiv mva.

Prosjektet må være delfinansiert av spillemidler.

Ved kontantoverskudd vil ikke det kommunale tilskuddet bli utbetalt.

Tilskuddet blir utbetalt når sluttregnskapet er godkjent.