Vedlikeholdsmidler

Alle lag/foreninger som eier et idrettsanlegg kan søke om kommunalt tilskudd til vedlikehold. 

Søknadene blir sendt på høring til Alta idrettsråd.

40 % av midlene fordeles likt til søkerne

40 % av midlene fordeles i henhold til antall aktive i organisasjonen

20 % fordeles etter spesiell vurdering

Søknadsfrist 1. april

Tilskudd til lys

Lag og foreninger som eier lysanlegg til utendørsanlegg kan søke om tilskudd. Som eksempel til lysløyper, fotballbaner og akebakker.

Lysløyper og motorsportanlegg får til 1008 brukstimer pr. sesong og pr. anlegg

Andre anlegg får til 400 brukstimer pr. sesong og pr. anlegg.

Beregningen gjøres etter antall lyspunkter, pærestyrke, strømpris og brukstimer. Strømregninger legges ved.

Søknadsfrist 1. mars.

15 % tilskudd til bygging av idrettsanlegg

Alta kommune gir 15 % tilskudd, inntil kr. 375 000, pr. aktivitetsanlegg og pr. tilleggselement ved bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Forutsetning er at søker kan dokumentere fordeling av kostnadene mellom aktivitetsanlegg og tilleggselement.

15 % regnes ut fra godkjent kostnad eksklusiv mva.

Prosjektet må være delfinansiert av spillemidler.

Ved kontantoverskudd vil ikke det kommunale tilskuddet bli utbetalt.

Tilskuddet blir utbetalt når sluttregnskapet er godkjent.