Så noe av det første man burde tenke tenke på som en klimabevisst innbygger er reisevanen sine.
Hvilke reiser kan du ta med sykkel eller buss? Hva må til for at skal kunne ta disse reise med sykkel/buss?
Har du vurdert innkjøp av elsykkel eller el-bil?

Her finner du info om buss i Alta: http://snelandia.no/
Snelandia har også en reiseapp og en mobillett. Billetter kjøpt via mobillett er blant de billigeste kollektivbillettene i landet.
Kommunen tar også imot innspill til forbedring for gående/syklende/bussende. 
Kommunen låner også ut en vanlig el-sykkel og en cargo-sykkel over 2 uker, for at man skal få prøve før man ev. kjøper.
Send epost til: sykkelbyen@alta.kommune.no

Nest etter transport kommer Bolig, lys og brensel. 
Her er det veldig mange tiltak man kan gjøre.
- Installere fornybar energi løsninger
- Bytte til LED lyspærer
- Isolere bedre/bytte vinduer
- Bytte til hvitevarer som bruker mindre energi

Enova har støtteordninger for alternaltive oppvarmingsløsninger.
https://www.enova.no/privat/alle-energitiltak/fjerne-fossil-oppvarming/

Deretter følger matvarer og alkoholfrie drikkevarer.
Her kan man enkelt redusere sitt utslipp ved å spise mindre kjøtt (spesielt fra kyr) og ved å kaste mindre mat.