Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Informasjon og ressurser i regi av Helsedirektoratet

PS - eldre.jpg

På Helsenorge, samt på sidene til Statens helsetilsyn, finnes mye nyttig informasjon til pasienter, brukere og pårørende om rettigheter de har overfor helse og omsorgstjenesten, klageadgang med mer.

Her er en oversikt over noen nyttige sider:

Informasjon om Pasient- og brukerombudet (POBO)

https://helsenorge.no/pasient-og-brukerombudet

https://helsenorge.no/pasient-og-brukerombudet/hva-vi-kan-hjelpe-med

Informasjon om rettigheter, klageadgang mm.

https://www.helsetilsynet.no/rettigheter-klagemuligheter/

Oversikt over sentrale rettigheter

https://helsenorge.no/rettigheter

Rett til helsetjenester i hjemmet

https://helsenorge.no/hjelpetilbud-i-kommunen/helsetjenester-i-hjemmet

 

Aktuelt