Målgruppe

Pasienter med type 2 diabetes, svangerskapsdiabetes, og noen med type1. Type 1 diabetes blir som oftest henvist til Finnmarkssykehuset. 

Teamet kan også benyttes til kurs og opplæring av annet helsepersonell og er en ressurs som tilfaller hele den kommunale helsetjenesten i Alta.

Kriterier og vilkår

Henvisning av nye diabetespasienter skal gjøres av fastlege. 

Kontakt informasjon ved avbestilling timer og annet:
Stilla legesenter, telefon: 482 85 500