Vedtekter for kommunale barnehager i Alta kommune

 


Vedtekter for private barnehager 
Vedtekter for de private barnehagene i Alta finner du som oftest på deres egne hjemmesider. 
Oversikt private barnehager