Barnehageeier skal fastsette barnehagens vedtekter. 

Vedtektene skal gi opplysninger som er av betydning for foreldrenes forhold til barnehagen, jfr. § 8 i Lov om barnehager (barnehageloven) av 17. juni 2005 nr. 64, med endringer gjeldende fra 01.01.2023.

Vedtatt av kommunestyret 14.10.1996, sak 124/96, endret 15.05.07, sak PS 38 /07 og 12.01.2016, sak 2/16
Sist endret i Hovedutvalget for oppvekst, kultur og integrering 30.01.2024, sak PS 5/24

Endringene i vedtektene gjøres gjeldende f.o.m. 1. august 2024, med unntak av pkt. 8 Barnehageåret, pkt. 13 Sammenslåtte og sommerstengte barnehager og pkt. 17 Opptak av barn som gjøres gjeldede fra 1. februar 2024.

 

Vedtekter for kommunale barnehager i Alta kommune

 


Vedtekter for private barnehager 
Vedtekter for de private barnehagene i Alta finner du som oftest på deres egne hjemmesider. 
Oversikt private barnehager