Finnmark Gjenvinning AS driver med innsamling, mottak og mellomlagring av farlig avfall og beslektet virksomhet. De behandler også avfall fra oljevirksomhet i Barentshavet.
Finnmark Gjenvinning har Finnmark, Troms og Nordland som markedsområde, med Finnmark som hovedmarked.