Viktige regler for bruk av løypene:
Maksimal bredde på løypetraseen er fire meter på hver side av merkestikkene. På de fleste strekninger er det tillatt å stoppe og raste inntil 300 meter fra senter av snøskuterløyper på begge sider. Kjøring ut av løypa må skje i mest mulig rett linje frem til rasteplass. Parallellkjøring langs løypa er forbudt. På flere strekninger er det forbudt å kjøre ut av løypa for å stoppe og raste. Disse områdene fragår av forskriftens §7 og løypekart.

Her finner du løypekart

Oversikt skuterløyper

Løype

Status

Annen informasjon

GPX filer for GPS

1 – Tappeluft

Stengt

 

Løype 1

2 – Langfjord

Stengt

 

Løype 2

3 – Isnestoften

Stengt

 

Løype 3

4 – Talvik

Stengt

 

Løype 4

5 – Mattisdal

Stengt

 

Løype 5

6 – Eiby

Stengt

 

Løype 6

7 – Autsi

Stengt

 

Løype 7

8 – Gargia

Stengt

 

Løype 8

9 – Bollo

Stengt

 

Løype 9

10 – Stilla-Joatka

Stengt

 

Løype 10

11 – Joatka-Iesjavri

Stengt

 

Løype 11

12 – Joatka-Stabbursdalen

Stengt

 

Løype 12

13 – Sopas

Stengt

 

Løype 13

14 – Nesvann-Stabbursdalen

Stengt

 

Løype 14

15 – Rafsbotn

Stengt

 

Løype 15

16 – Kviby

Stengt   Løype 16

17 – Korsfjord

Stengt

 

Løype 17

18 – Store Lerresfjord

Stengt

 

Løype 18

19 – Lille Lerresfjord

Stengt

 

Løype 19
20 – Sorrisniva reiselivsløype Stengt    
21 – Hoalgir reiselivsløype Stengt    
22 – Halde reiselivsløype  Stengt