Viktige regler for bruk av løypene:
Maksimal bredde på løypetraseen er fire meter på hver side av merkestikkene. På de fleste strekninger er det tillatt å stoppe og raste inntil 300 meter fra senter av snøskuterløyper på begge sider. Kjøring ut av løypa må skje i mest mulig rett linje frem til rasteplass. Parallellkjøring langs løypa er forbudt. På flere strekninger er det forbudt å kjøre ut av løypa for å stoppe og raste. Disse områdene fragår av forskriftens §7 og løypekart.

 

Oversikt skuterløyper

Løype

Status

Annen informasjon

GPX filer for GPS

1 – Tappeluft

Delvis

Strekningen Tappeluft - Øksfjordbotn er stengt.

For øvrig er det åpen løype

Løype 1

2 – Langfjord

Delvis

Åpen fra Campingplassen, Høgda og fra kommungrensa ved Alteidet til nordenden av Holmvannet.

Løype 2

3 – Isnestoften

Åpen

 

Løype 3

4 – Talvik

Delvis

Åpen fra Talvik til Bydalen.

Løype 4

5 – Mattisdal

Delvis

Åpen til Luovosvárri hyttefelt.

Løype 5

6 – Eiby

Delvis

Åpen fra Eiby til Fielbmájohka. Det kan være stein i traseen. Kjør forsiktig, 

Løype 6

7 – Autsi

Åpen

 

Løype 7

8 – Gargia

Åpen

 

Løype 8

9 – Bollo

Åpen

 

Løype 9

10 – Stilla-Joatka

Åpen

 

Løype 10

11 – Joatka-Iesjavri

Åpen

 

Løype 11

12 – Joatka-Stabbursdalen

Åpen

 

Løype 12

13 – Sopas

Åpen

 

Løype 13

14 – Nesvann-Stabbursdalen

Åpen

 

Løype 14

15 – Rafsbotn

Åpen

 

Løype 15

16 – Kviby

Delvis Åpen fra Kviby og Leirbotnvann til Kistefjellvannet (261 moh). Løype 16

17 – Korsfjord

Åpen

 

Løype 17

18 – Store Lerresfjord

Delvis

Åpen fra Vigeluftvann til Stjernevann.

Løype 18

19 – Lille Lerresfjord

Åpen

 

Løype 19
20 – Sorrisniva reiselivsløype Åpen    
21 – Hoalgir reiselivsløype Åpen    
22 – Halde reiselivsløype  Stengt