Viktige regler for bruk av løypene:
Maksimal bredde på løypetraseen er fire meter på hver side av merkestikkene. På de fleste strekninger er det tillatt å stoppe og raste inntil 300 meter fra senter av snøskuterløyper på begge sider. Kjøring ut av løypa må skje i mest mulig rett linje frem til rasteplass. Parallellkjøring langs løypa er forbudt. På flere strekninger er det forbudt å kjøre ut av løypa for å stoppe og raste. Disse områdene fragår av forskriftens §7 og løypekart.

 

Oversikt skuterløyper

Løype

Status

Annen informasjon

1 – Tappeluft

Stengt

 

2 – Langfjord

Stengt

 

3 – Isnestoften

Stengt

 

4 – Talvik

Stengt

 

5 – Mattisdal

Delvis

Åpen til Sætermyra

6 – Eiby

Delvis

Åpen fra Gampvannslia til Fielbmajohka

7 – Autsi

Stengt

  

8 – Gargia

Åpen

Åpen til kommunegrensen

9 – Bollo

Delvis

Bollo - Detsika og løyper i Bollo hyttefelt er åpen

10 – Stilla-Joatka

Stengt

 

11 – Joatka-Iesjavri

Stengt

 

12 – Joatka-Stabbursdalen

Stengt

 

13 – Sopas

Åpen

 

14 – Nesvann-Stabbursdalen

Stengt

 

15 – Rafsbotn

Delvis

Hytteløype fra E6 ved Niibelouppal  til hytter ved Rentecåkka, en strekning på 1 km.

Åpen fra Sopas til Ruhkkojavri

16 – Kviby

Stengt

 

17 – Korsfjord

Delvis

Åpen fra Nyvoll på landbruksvei til Storeggibotn

18 – Store Lerresfjord

Stengt

 

19 – Lille Lerresfjord

Stengt

 

20 – Sorrisniva reiselivsløype Stengt  
21 – Hoalgir reiselivsløype Stengt  
22 – Halde reiselivsløype  Stengt