Viktige regler for bruk av løypene:
Maksimal bredde på løypetraseen er fire meter på hver side av merkestikkene. På de fleste strekninger er det tillatt å stoppe og raste inntil 300 meter fra senter av snøskuterløyper på begge sider. Kjøring ut av løypa må skje i mest mulig rett linje frem til rasteplass. Parallellkjøring langs løypa er forbudt. På flere strekninger er det forbudt å kjøre ut av løypa for å stoppe og raste. Disse områdene fragår av forskriftens §7 og løypekart.

Her finner du løypekart

Løype

Status

Åpen til og med

GPX filer for GPS

1 – Tappeluft

Åpen

 

12.5

Løype 1

2 – Langfjord

Åpen

12.5

Løype 2

3 – Isnestoften

Åpen

5.5

Løype 3

4 – Talvik

Åpen

Talvik - Storveitvannet åpen til og med 5.5

Storvetvannet - løype 2 åpen til og med 12. mai

Løype 4

5 – Mattisdal

Delvis

Mattisdalen - Tverrelvvanet en strekning på ca 7 km er stengt pga lite snø.

Åpen løype til 12.5. fra Kvartpååttevannet til Tverrelvvannet.

Løype 5

6 – Eiby

Åpen

Eiby  - Bielvvann/Loahccajavri åpen til og med  5.5

Bielvvann - løype 2 og 5 åpen til og med 12.5

Løype 6

7 – Autsi

Åpen

4.5

Løype 7

8 – Gargia

Åpen

5.5

Løype 8

9 – Bollo

Åpen

Detsika-Romsdal åpen til og med 12.mai

Bollohøyden - Bollobekken åpen til og med 12.mai

Bollobekken - Gamasvarre åpen til og med 4. mai

Løype 9

10 – Stilla-Joatka

Åpen

4.5

Løype 10

11 – Joatka-Iesjavri

Åpen

4.5

Løype 11

12 – Joatka-Stabbursdalen

Åpen

4.5

Løype 12

13 – Sopas

Åpen

5.5

Løype 13 på Sopasjavri er åpen til og med 12.5

Løype 13

14 – Nesvann-Stabbursdalen

Åpen

5.5

Løype 14

15 – Rafsbotn

Åpen

12.5

Rafsbotn - Ulvelia åpen til og med 4. mai

Løype 15

16 – Kviby

Åpen12.5Løype 16

17 – Korsfjord

Åpen

12.5

Løype 17

18 – Store Lerresfjord

Åpen

12.5

Løype 18

19 – Lille Lerresfjord

Delvis

Lille lerresfjord- kommunegrensa er stengt

Lukeng-Storvannet-Gjerdebakken-Saraset er åpen til 12.5

Løype 19
20 – Sorrisniva reiselivsløypeStengt4.5 
21 – Hoalgir reiselivsløypeStengt  
22 – Halde reiselivsløype Stengt  
23 - Gámasvárri reiselivsløypeStengt  
Oversikt skuterløyper