Hele løypa er Viktige regler for bruk av løypene:
Maksimal bredde på løypetraseen er fire meter på hver side av merkestikkene. På de fleste strekninger er det tillatt å stoppe og raste inntil 300 meter fra senter av snøskuterløyper på begge sider. Kjøring ut av løypa må skje i mest mulig rett linje frem til rasteplass. Parallellkjøring langs løypa er forbudt. På flere strekninger er det forbudt å kjøre ut av løypa for å stoppe og raste. Disse områdene fragår av forskriftens §7 og løypekart.

 

Oversikt skuterløyper

Løype

Status

Annen informasjon

GPX filer for GPS

1 – Tappeluft

Åpen

Åpen til 18. mai

Løype 1

2 – Langfjord

Åpen

Åpen til 18. mai

Løype 2

3 – Isnestoften

Åpen

Isnestoften til Čáhppesjávri (Svartfjellvann) og Timetoppen Hyttefelt åpen til 10. mai

Løype 3

4 – Talvik

Delvis

Åpen til 18. mai fra Løype 2 til Storveitvatnet

Løype 4

5 – Mattisdal

Åpen

Åpen til 18. mai. Strekningen løypestart Matisdalen til Risholla stenges fra og med mandag 16. mai

Løype 5

6 – Eiby

Delvis

 Åpen til 18. mai fra løype 2 og 5 ved Kvartpååttevannet/Guhkesjávri til Stuevann

Løype 6

7 – Autsi

Åpen

  Åpen til 18. mai

Løype 7

8 – Gargia

Stengt

 

Løype 8

9 – Bollo

Delvis

 Hele løypa til 18. mai, med unntak av fra P-plass ved Bollobekken til Gamasvarre, det vil si at alle hytteløyper i Bollo er åpne 

Løype 9

10 – Stilla-Joatka

Stengt

 

Løype 10

11 – Joatka-Iesjavri

Stengt

 

Løype 11

12 – Joatka-Stabbursdalen

Stengt

 

Løype 12

13 – Sopas

Delvis

Åpen på Sopasvannet (Suohpatjávri, Veivannet) til 18.mai

Løype 13

14 – Nesvann-Stabbursdalen

Stengt

 

Løype 14

15 – Rafsbotn

Åpen

Åpen til 18. mai

Løype 15

16 – Kviby

Delvis

Åpen til 18. mai fra Kviby og Leirbotnvann til Vuoiŋŋastanjávri og fra reingjerdet ved Jievjarášša/Kvitfjellet til løype 17 på Skillefjordvann

Løype 16

17 – Korsfjord

Åpen

Åpen til 18. mai

Løype 17

18 – Store Lerresfjord

Åpen

Åpen til 18. mai

Løype 18

19 – Lille Lerresfjord

Stengt

 

Løype 19
20 – Sorrisniva reiselivsløype Stengt    
21 – Hoalgir reiselivsløype Stengt    
22 – Halde reiselivsløype  Stengt