Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Legevakt

Legevakten har telefonnr 116 117

Kommunen har en legevakt som skal dekke behovet for øyeblikkelig hjelp. 
Du kontakter legevakten når det ikke er mulig å få kontakt med fastlegen, eller ditt behov er så presserende at det ikke kan vente til neste dag. 

Legevakten har et nært samarbeid med spesialisttjenesten og røntgenavdelingen, og vi jobber tett med ambulansetjenesten. 

Daglegevakten er åpen fra 08.00 til 16.00 alle hverdager. Den er bemannet med 1 turnuslege, 1 lege og 3 sykepleiere. Det er ordinær legevakt på hverdager fra 16.00 til 08.00 dagen etter, og hele døgnet lørdag, søndag og helligdager. Legevakta er da bemannet med 1 lege og 3 sykepleiere fram til kl 23. Etter 23.00 er legevakta bemannet med 1 lege i hjemmevakt og 2 sykepleiere. I tillegg har 1 lege bakvakt hele døgnet. Denne tilkalles ved større ulykker eller hvis vakthavende lege blir opptatt med spesielt tidkrevende sykdomstilstander. 

Legevaktstelefonen betjenes av sykepleier hele døgnet. 

Legevakten er et tilbud for alle som oppholder seg i kommunen, men i de aller fleste tilfeller behandles sykdomstilfeller best av fastlegen som kjenner pasienten godt, og har tilgang til journalen. Dette gjelder også «halv- øyeblikkelig hjelp, og tilfeller som oppstår på dagtid. 
Legevakten skal ta seg av akutt sykdom, skade eller forverring av sykdom som gjør at nødvendig undersøkelse og behandling ikke kan vente til neste dag. 

Ved akutt fare for liv og helse: Ring 113

Aktuelt