Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Skansen aktivitetssenter

Skansen aktivitetssenter er et nytt moderne senter som åpnet i 2019. Brukergruppen består av unge voksne og voksne med ulik grad av fysisk og kognitiv funksjonsnedsettelse.

Senteret ønsker å ha et bredt tverrfaglig miljø, med fokus på blant annet målrettet miljøarbeid, kosthold, ernæring og fysisk aktivitet.   

Lokalene er godt tilrettelagt for ulike tilbud/aktiviteter ved at de er inndelt i flere avdelinger. Fasilitetene inne i bygget har: Kantine med storkjøkken, mekanisk verksted, snekkerverksted, kunst & håndverk, vaskeri, datarom, makulerings stasjon. Gymsal/styrkerom og en flott tilpasset klatrevegg for brukergruppen. Baseavdelingen består av 3 mindre enheter som er tilpasset for mindre grupper. Vi har et øvingsrom for musikkrom og har 3 ulike typer sanserom. Drivhus og grillstue ute. 

Vi ønsker å gi brukerne ved senteret en meningsfull hverdag der de kan utvikle seg. Vi fokuserer på den enkeltes egne ressurser og at de skal mestre hverdagen sin i størst mulig grad. Vi ønsker at de skal oppnå mestringsfølelse gjennom senterets ulike aktiviteter. Det stilles ikke krav til produksjon, aktivitetene blir individuelt tilpasset.

Brukermedvirkning er viktig. Det gjøres en kartlegging hos den enkelte bruker med tanke på hvilke aktiviteter som ønskes. Ved samarbeid med aktuelle aktører og bruker blir det laget en individuelt tilrettelagt aktivitetsplan. Denne evalueres jevnlig.

På dagtid utføres det ulike tilpassede arbeidsoppgaver, mens på kveldstid er det ulike fritidsaktiviteter som foregår. 

Adresse: Bossekopveien 61
Mobil: 941 73 574

Avdelingsleder Atle Hansen
Epost: atle.hansen@alta.kommune.no
Tlf: 78 45 53 03

Stedfortreder Bjørg Skjørestad
Epost: bjorg.skjorestad@alta.kommune.no
Tlf: 78 45 53 40

Skansen.JPG

Aktuelt