ABI har miljøarbeidere og miljøterapeuter som bosetter og følger opp bosatte flyktninger og enslige mindreårige asylsøkere.
Introduksjonsprogrammet i Alta kommunet drives også fra ABI, med 2 introduksjonkoordinatorer.