Informasjon om krisesenteret: 
Krisesentertilbudet er et lavterskeltilbud for kvinner, menn og deres barn som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner. 

Krisesenteret tilbyr deg og eventuelt barna dine, beskyttelse, støtte og praktisk hjelp i en vanskelig tid. Vi kan gi deg individuelle samtaler, råd og veiledning, og med ditt samtykke, hjelp til å kontakte offentlig tjenesteapparat som for eksempel advokat, politi, barneverntjeneste og NAV.  Dersom du har behov for tolk ordner vi det.

Du kan henvende deg direkte til oss, uten henvisning eller timeavtale.

Vi har taushetsplikt og jobber etter prinsippet hjelp til selvhjelp.
Du er alltid velkommen til å ta kontakt med oss uansett kjønn, alder eller nasjonalitet.