Med hensyn til kommunens arealdel er det viktig å vise hensyn til bruksformålet i et hvert tilfelle. Hyppig parkering av lastebiler eller andre næringselementer i boligområder tillates ikke. Det skal ikke hensettes avskiltede kjøretøy i grønnstruktur eller lekeplasser. 

All leie uten forhåndsavtale vil faktureres ordinær leiepris inntil 3 år tilbake med et påslag på 2.000 kroner.

Oppdages det ulovlig bruk av grunn bes dette meldes inn til Alta kommune: grunnforvalter@alta.kommune.no

Bruk skjemaet: Melding om ulovlig bruk av kommunal grunn.pdf. Fyll ut og send inn på mail.