Privat avlastning innebærer at en privatperson ansettes av kommunen som avlaster og tar over omsorgen i perioder. Tjenesten kan gis timebasert, på ettermiddag, i helg eller som døgnavlastning i private hjem. Kommunen har ansvar for å følge opp og veilede avlastere.
 
Formålet med privat avlastning er å bidra til:
- at pårørende/foresatte kan opprettholde evnene til å fortsette omsorgen
- at pårørende/foresatte kan bevare sitt sosiale nettverk
- hindre utmatting hos omsorgsyter
- gi pårørende/foresatte nødvendig ferie og fritid
- gi pårørende/foresatte mulighet til å delta i samfunnet